Câu chuyện về mô hình “Giáo dục Khai phóng” tại Việt Nam

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cau-chuyen-ve-mo-hinh-giao-duc-khai-phong-tai-viet-nam-20160616091953002.htm?lang=vi