Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6

8:00 sáng – 4:30 chiều

(+84) 72 376 9216 – Ext. 167


 ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Tòa nhà Gillis Hall, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An

X