Những giáo sư tim mạch hàng đầu thế giới hội tụ tại Việt Nam

Những giáo sư, tiến sỹ hàng đầu lĩnh vực tim mạch tại Việt Nam và trên thế giới cùng các sinh viên y khoa có thành tích xuất sắc lĩnh vực tim mạch có dịp trao đổi tại Đại hội tim mạch toàn quốc 2016 tại Hà Nội.