Sinh viên đại học Tân Tạo thuyết trình tại Hội thảo tim mạch ở Hàn Quốc

http://www.tienphong.vn/giao-duc/sinh-vien-dai-hoc-tan-tao-thuyet-trinh-tai-hoi-thao-tim-mach-o-han-quoc-1087088.tpo