Sinh viên Việt thuyết trình tại Hội nghị tim mạch quốc tế

12 sinh viên Việt xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch sẽ góp phần kết nối chia sẻ kinh nghiệm trong Hội nghị tim mạch quốc tế lần thứ 27 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.