Thông báo tuyển sinh đại học 2020

  1. Hình thức tuyển sinh: Trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa trên học bạ – Kết quả học bạ THPT hoặc Kết quả thi THPT Quốc Gia và phỏng vấn.
  2. Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối tượng 1: HS tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam;

+ Đối tượng 2: HS tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế (High school)

+ Đối tượng 3: SV đã có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ.

  1. Phạm vi tuyển sinh: TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ nước ngoài.
  2. Các ngành đào tạo – đại học chính quy:
 

Khoa

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển bằng KQ thi THPT QG Ngôn ngữ đào tạo
Khoa Y Y đa khoa 7720101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Toán, Văn, Sinh

Đào tạo chương trình chuẩn Quốc tế – Song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh)
Khoa

Điều Dưỡng & Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Điều dưỡng 7720301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Toán, Văn, Sinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601
Khoa

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học 7420201 Các ngành khác: Giảng dạy bằng tiếng Anh.

+ Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh TOEFL

500 – 520 mới vào học chuyên ngành.

 + Nếu SV trúng tuyển nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh sẽ được học tối đa 1 năm tiếng Anh tại TTU trước khi học chuyên ngành.

Sinh học ứng dụng 7420203
Khoa

Kinh tế & QTKD

Quản trị kinh doanh 7340101
Kinh doanh quốc tế 7340120
Tài chính-Ngân hàng 7340201
Kế toán 7340301
Khoa Kỹ thuật Kỹ thuật điện 7520201
Khoa học máy tính 7480101
Khoa

Nhân văn & Ngôn ngữ

Ngôn ngữ Anh 7220201
  1. Học phí cho khóa tuyển sinh năm 2020:

+ Học phí ngành Y đa khoa: 150.000.000 VNĐ/năm và không thay đổi trong 6 năm của khóa học.

+ Học phí các ngành khác: 40.000.000 VNĐ/năm và không thay đổi trong 4 năm của khóa học.

  1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: HS phải có bằng tốt nghiệp THPT và đạt yêu cầu sau đây (tùy theo đối tượng) sẽ có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Đối

tượng

Điều kiện

xét

Các ngành: Y đa khoa, Điều dưỡng

và Kỹ thuật xét nghiệm y học

Các ngành khác
Đối tượng

1

Kết quả

học bạ

THPT

 Y đa khoa:

Xếp loại học lực Giỏi năm lớp 12.

ĐTB 3 năm THPT

đạt từ 6.0 trở lên

Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học:

Xếp loại học lực Khá năm lớp 12.

Kết quả thi THPT QG Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

do Bộ GD&ĐT quy định sau khi thi THPTQG.

Đối tượng

2

GPA

3 năm

THPT

Y đa khoa:

GPA 3 năm THPT đạt từ 2.5 trở lên.

GPA 3 năm THPT

đạt từ 2.0 trở lên

Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học:

GPA 3 năm THPT đạt từ 2.0 trở lên.

Đối tượng

3

Tốt nghiệp:

Cao đẳng,

Đại học,

Thạc sỹ.

Có bằng ĐH, Th.S của một ngành học bất kỳ; hoặc có bằng CĐ ngành Y tế từ loại

Khá trở lên.

Có bằng CĐ, ĐH,

Thạc sỹ của một

ngành học bất kỳ.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ tháng 6/2020 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển và xét tuyển: www.ttu.edu.vn hoặc gọi về hotline: 0981 152 153

  1. Chính sách học bổng tuyển sinh vào TTU năm 2020:

7.1. Học bổng năm học đầu tiên:

Học bổng 100 % Học bổng 50 % Học bổng 25 %

 

HS trúng tuyển vào TTU năm 2020, thuộc một trong các diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí trong năm học đầu tiên: HS trúng tuyển vào TTU năm 2020, thuộc một trong các diện sau đây được xét hưởng học bổng 50% – tương đương 50 % học phí trong năm học đầu tiên: HS trúng tuyển vào TTU năm 2020, thuộc diện sau đây được xét hưởng học bổng 25% – tương đương 25% học phí trong năm học đầu tiên:
Tiêu chuẩn hưởng học bổng ngành Y đa khoa năm học đầu tiên
1a.- HS đạt giải I, II, III, KK HSG cấp quốc gia các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên. 2a.- HS đạt giải III, KK HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên. 3a.- Tất cả học sinh đăng ký và phỏng vấn trúng tuyển vào ngành Y đa khoa TTU trước tháng 7 năm 2020 đều được xét hưởng học bổng 25% – tương đương 25 % học phí trong năm học đầu tiên.
1b.- HS đạt giải I, II HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên. 2b.- HS có tổng số điểm thi THPTQG 3 môn theo các tổ hợp: (Toán – Hóa học – Sinh học); (Toán – Hóa học – Vật lý); (Toán – Sinh học – Tiêng Anh); (Toán – Sinh học – Ngữ văn) đạt từ 21 – 22,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.
1c.- HS có tổng số điểm thi THPTQG 3 môn theo các tổ hợp: (Toán – Hóa học – Vật lý); (Toán – Sinh học – Tiếng Anh); (Toán – Sinh học – Ngữ văn) đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.
Tiêu chuẩn hưởng học bổng các ngành khác năm học đầu tiên:

Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Ngôn ngữ Anh;

Công nghệ sinh học; Sinh học ứng dụng; Kỹ thuật Điện – Điện tử; Khoa học máy tính;

Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học.

(năm trước 100 %, nay giữ như

năm trước 100 %)

(năm trước 50 %, nay giữ như

năm trước 50 %)

(năm trước không có 25 %, nay

đề nghị tất cả HS vào TTU được hưởng mức 25 % năm đầu tiên)

1d.- Học sinh đạt giải I, II, III, KK HSG cấp quốc gia hoặc đạt giải I, II HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên. 2c.- Học sinh đạt giải III, KK HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên. 3b.- Tất cả học sinh đăng ký và phỏng vấn trúng tuyển vào TTU các ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ sinh học; Sinh học ứng dụng; Kỹ thuật Điện; Khoa học máy tính; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học trước tháng 7 năm 2020 đều được xét hưởng học bổng 25 % – tương đương 25 % học phí trong năm học đầu tiên.
1e.- Học sinh có tổng số điểm thi THPTQG 3 môn theo các tổ hợp xét vào các ngành của TTU trừ ngành Y đa khoa đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và được Hội đồng phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên. 2d.- Học sinh có tổng số điểm thi THPTQG 3 môn theo các tổ hợp xét vào các ngành của TTU trừ ngành Y đa khoa đạt từ 18 – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.

7.2. Học bổng các năm học sau:

Để được xét học bổng các năm học từ năm thứ hai trở về sau, sinh viên phải đạt điểm GPA từ 3.5 trở lên và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Các Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và phòng Sinh viên vụ sẽ căn cứ vào sự rèn luyện, tham gia các hoạt động của sinh viên trong học kỳ trước để xem xét, đề xuất cho sinh viên được hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp ở các mức 25%, 50%, 75%, 100 % tùy theo điểm GPA mà sinh viên đạt được.

7.3. Chính sách cho sinh viên vay không tính lãi để nộp học phí:

Tất cả sinh viên được học bổng năm thứ nhất, nếu năm thứ hai không đạt được học bổng, không có môn học nào bị điểm dưới trung bình, điểm GPA đạt từ 3.0 trở lên, nếu có đơn xin vay, Hiệu trưởng và Chủ tịch Quỹ ITA sẽ xem xét cho các sinh viên này được vay không tính lãi để đóng học phí.

Tải file thông báo