Trường học “con nhà người ta” theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Đại học Tân Tạo (TTU) là Trường đại học tư thục được đầu tư quy mô, bài bản nhất Việt Nam với tổng diện tích xây dựng trên 100 hecta, trong đó diện tích khu học tập, nghiên cứu hơn 23hecta; diện tích khu ký túc xá sinh viên hơn 14hecta; diện tích khu cây xanh, thể dục thể thao, giao thông, kỹ thuật hơn 64hecta.