Tuyển dụng Kỹ thuật viên dựng phim

Vị trí: Kỹ thuật viên dựng phim
Chức danh: Kỹ thuật viên dựng phim    Số lượng tuyển    01
Nơi làm việc: Trường Đại Học Tân Tạo
Khu Đô Thị Tri Thức Tân Đức
Loại Hình Công Việc: Toàn thời gian

Yêu cầu

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp Adobe Premiere, After effect;
  • Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Photoshop;
  • Sử dụng được phần mềm thiết kế 3D là một trong những ưu tiên.
  • Trình độ: Cao Đẳng, chuyên ngành
  • Tuổi từ 22 – 30

 

Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2016

Tải thông tin chi tiết