Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên

 

1

Thầy Huỳnh Hổ

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Chủ tịch 

2

TS. Trần Hoàng Ân

Giám đốc sinh viên vụ

Thư ký 

3

 LS. TS. Michael Loc Phạm

 Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD

Thành viên 

4

 Đặng Thành Nhơn

 Phụ trách Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ

Thành viên 

5

TS. Nguyễn Đình Trường

Phụ trách Khoa Công nghệ sinh học

Thành viên 

6

TS. Cao Tiến Dũng 

Phụ trách Khoa Kỹ thuật 

Thành viên 

7

Trần Viết An 

Quản lý ký túc xá

Thành viên 

8

 Nguyễn Chí Thắng

 Chủ tịch Hội sinh viên

 Thành viên

9

 

Đội trưởng đội HSSV tự quản

Thành viên 

10

TS. Bùi Văn Năm

Giám đốc Đào tạo – Tuyển sinh

Thành viên