Hội đồng khen thưởng và kỷ luật nhân viên

 

1

Thầy Huỳnh Hổ

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Chủ tịch 

2

Nguyễn Thị Kim Châu

Giám đốc nhân sự

Thư ký 

3

LS. TS.Michael Loc Phạm

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Thành viên 

4

ThS. Đặng Thành Nhơn

Phụ trách khoa Ngôn ngữ và Nhân Văn 

Thành viên 

5

TS. Nguyễn Đình Trường

Trưởng Khoa Công nghệ sinh học 

Thành viên 

6

TS. Cao Tiến Dũng 

Phụ trách Khoa Kỹ thuật 

Thành viên 

7

TS. Bùi Văn Năm

Giám đốc đào tạo và tuyển sinh

Thành viên 

8

Trần Nguyễn Cẩm Tú

Trưởng phòng kế toán

Thành viên 

9

TS Trần Hoàng Ân

Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

Thành viên 

10

Đoàn Ngọc Nhật Minh

Trưởng ban Công nghệ Thông tin

Thành viên