Kế hoạch tài trợ

Đầu tư cho tương lai của Đại Học Tân Tạo và của bạn


Những món quà tặng là để góp phần vào sự thành công của Đại học Tân Tạo và bảo đảm cho tương lai lâu dài của trường. Bằng việc lên kế hoạch đóng góp quà tặng cho TTU, quý vị đang đầu tư vào tương lai của trường đại học, đồng thời cũng giúp đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.

Thu nhập tăng và tỷ suất lợi nhuận chỉ là một trong những một số điều bạn có thể hưởng lợi từ món quà bạn đã tặng cho trường. Trong giai đoạn Đại học Tân Tạo đang nỗ lực để đáp ứng những thách thức, món quà của bạn sẽ hỗ trợ tạo ra một kỷ nguyên của những khám phá đáng chú ý và cơ hội giáo dục tuyệt vời.


Quà tặng tiền mặt:
• Gửi chi phiếu, chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc đóng góp trực tuyến cho Đại học Tân Tạo
• Chúng tôi sẽ sử dụng đóng góp của bạn cho các mục đích bạn chỉ định


Lợi ích:
• Sử dụng các tài sản đơn giản nhất để đóng góp – không yêu cầu thẩm định hoặc chấp nhận, như với những món quà bất động sản đánh giá cao
• Chuyển món quà mà Đại học Tân Tạo có thể sử dụng ngay lập tức
• Nhận được khấu trừ từ thiện đầy đủ, và áp dụng nó với tỉ lệ chịu thuế thu nhập lớn của bạn hơn là trích một món quà bất động sản

Quà tặng chứng khoán:
• Bạn có thể chuyển chứng khoán cho Đại học Tân Tạo
• Đại học Tân Tạo bán chứng khoán của bạn và sử dụng số tiền thu được theo chỉ dẫn của bạn


Lợi ích:
• Bạn nhận được một khoản khấu trừ thuế thu nhập ngay lập tức đối với giá trị thị trường của chứng khoán vào ngày chuyển giao, bất kể giá trị ban đầu
• Bạn không phải trả thuế lợi nhuận đầu tư vào chứng khoán bạn tặng
• Bạn có thể hướng quà tặng của bạn vào một quỹ hay mục đích cụ thể
• Bạn sẽ hài lòng vì việc trao đi một món quà có ý nghĩa ngay bây giờ hoặc tài trợ nguồn thu trọn đời như một món quà cho Đại học Tân Tạo về sau

Quà tặng của bất động sản

• Bạn chuyển nhượng nhà của bạn, một tòa nhà thương mại, hoặc tài sản đầu tư Đại học Tân Tạo
• Đại học Tân Tạo có thể sử dụng tài sản cho mục đích riêng của mình, hoặc, nhiều khả năng, sẽ bán nó và sử dụng số tiền thu được cho các chương trình của chúng tôi

Lợi ích:
• Bạn nhận được một khoản khấu trừ thuế thu nhập đối với giá trị thị trường của bất động sản, bất kệ giá trị ban đầu của tài sản
• Bạn không phải trả thuế lợi nhuận đầu tư từ việc chuyển nhượng
• Bạn có thể trực tiếp quyết định chuyển số tiền thu được từ món quà của bạn đến một chương trình cụ thể của Đại học Tân Tạo

Quà tặng tài sản cá nhân
• Bạn có thể chuyển một bức tranh, đồ cổ, đồ sưu tầm hoặc tài sản cá nhân khác đến Trường Đại học Tân Tạo
• Đại học Tân Tạo có thể chọn để giữ và trưng bày tài sản hoặc sử dụng nó để thúc đẩy các nhiệm vụ của mình. Đại học Tân Tạo có thể chọn để bán tài sản tại một số thời điểm trong tương lai và sử dụng số tiền thu được theo yêu cầu của bạn

Lợi ích:
• Bạn nhận được một khoản khấu trừ thuế thu nhập ngay lập tức cho giá trị thẩm định của quà tặng của bạn và không phải trả thuế lợi nhuận đầu tư
• Bạn sẽ hài lòng khi trao đi một món quà có ý nghĩa tại Đại học Tân Tạo mà không ảnh hưởng đến dòng tiền của bạn


Quà tặng dưới dạng tài sản thừa kế hoặc Quỹ tín nhiệm:
• Bạn có thể trao một món quà tương lai cho Đại học Tân Tạo bằng cách bao gồm một điều khoản thừa kế trong di chúc của bạn
• Đại học Tân Tạo nhận được quà tặng và áp dụng nó vào những mục đích mà bạn chỉ định

Lợi ích:
• Tài sản của bạn vẫn thuộc kiểm soát của bạn trong suốt cuộc đời của bạn
• Bạn có thể sửa đổi di chúc của bạn nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi
• Bạn có thể hướng thừa kế của bạn đến một mục đích cụ thể (để chắc chắn, hãy kiểm tra với Đại học Tân Tạo để đảm bảo món quà của bạn có thể được sử dụng như dự kiến) 
• Không có giới hạn trần dành cho các khoản khấu trừ thuế bất động sản được thực hiện theo dạng thừa kế từ thiện
• Bạn biết rằng món quà của bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích cho Đại học Tân Tạo ngày mai cũng giống như ý định của bạn ngày hôm nay

Chuyển nhượng tài sản với mức giá ưu đãi vì mục đích từ thiện:
• Bạn bán nơi cư trú của bạn hoặc tài sản khác cho Đại học Tân Tạo với một mức giá thấp hơn giá trị thị trường thẩm định, kết quả là một phần quà tặng từ thiện và một phần bán 
• Đại học Tân Tạo có thể sử dụng tài sản, nhưng thường chọn cách bán nó và sử dụng tiền thu được từ việc bán cho các mục đích món quà mà bạn chỉ định

Lợi ích:
• Bạn nhận được một khoản khấu trừ thuế thu nhập ngay lập tức đối với giá trị thị trường thẩm định của phần tài sản mà bạn tặng
• Bạn không phải trả thuế lợi nhuận đầu tư vào phần tài sản đã đóng góp
• Bạn có thể sử dụng tiền từ phần bán để thế chấp, mua tài sản khác
• Bạn sẽ hài lòng khi trao tặng một món quà có ý nghĩa cho Đại học Tân Tạo trong suốt cuộc đời của bạn

Để biết thêm thông tin
Email cho chúng tôi tại Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từng bước cụ thể.