Nhật ký ngày đầu khóa học giải phẩu và phẩu tích quốc tế tại ĐH Indiana của sinh viên Khoa Y Tân Tạo

Nhật ký Ngày đầu của Khoá Học Giải Phẩu và Phẩu Tích Quốc Tế tại ĐH Indiana (Hoa Kỳ) của 12 sinh viên ĐH Tân Tạo.

1

Vào ngày đầu của khoá học, mọi người giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp. Đây là Truyện T. T. T. Tài đang giới thiệu bản thân.

2

Vào ngày đầu của khoá học, mọi người giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp. Đây là một sinh viên trẻ đang giới thiệu bản thân.

3

Một khung cảnh chung của khoá học với các sinh viên Đại học Tân Tạo ngồi bàn đầu: Đỗ Hoàng, Đinh T. X. Trường, và Truyện T. T. T. Tài.

4

Một khung cảnh chung của khoá học với các sinh viên Đại học Tân Tạo ngồi bàn đầu và bàn cuối lớp. Trong những buổi học tiếp theo, các sinh viên được yêu cầu đổi chổ ngồi với các bạn khác để có thể tiếp xúc và làm quen tất cả mọi người.

5

Bài học đầu tiên về tên các dụng cụ phẩu thuật.

8

Một buổi học không nhất thiết phải quá cứng nhắc hay nghiêm trọng. Học hành cũng cần phải có niềm vui. Đây là Đinh T. X. Trường, Đỗ Hoàng và Truyện T. T. T. Tài đang cười đùa vui vẻ với các bạn trong lớp học.

7

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu.

9

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: mặt phẳng ngang hay mặt phẳng đứng ngang.

10

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: mặt phẳng đứng dọc.

11

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Phạm H. G. Nguyên thể hiện tư thế giải phẫu.

12

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Phạm H. G. Nguyên thể hiện động tác dạng của cánh tay (arm abduction).

13

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Phạm H. G. Nguyên thể hiện động tác gấp của cánh tay (arm flexion).

14

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu của giảng viên và các sinh viên: Mọi người đều có cơ hội làm trung tâm của sự chú ý (hay 1 phút nổi tiếng).

15

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là tất cả các sinh viên đang thể hiện tư thế giải phẫu và học cách định vị vị trí giải phẫu của chi trên.

16

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là tất cả các sinh viên đang thể hiện tư thế giải phẫu và học cách định vị vị trí giải phẫu của chi trên.

17

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Đinh T. X. Trường, Truyện T. T. T. Tài và Trần Triển đang thể hiện tư thế giải phẫu và học cách định vị vị trí giải phẫu của chi trên.

18

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Viên B. L. Châu thể hiện chuyển động sấp của bàn tay (Hand pronation)

19

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Viên B. L. Châu thể hiện chuyển động ngửa của bàn tay (Hand supination).

20

Một bài học về tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu: đây là Đỗ Hoàng, Đinh T. X. Trường và Trần Triển cùng các bạn thể hiện chuyển động sấp của bàn tay (Hand pronation)

21

Đây là các sinh viên Đại học Tân Tạo đang nạp năng lượng để có thể sẵn sàng cho buổi học dài 4 tiếng. Từ trái qua phải: Truyện T. T. T. Tài, Âu N. T. Phát, Vũ T. Lộc, Phạm H. G. Nguyên, Huỳnh T. T. Trúc, Nguyễn T. T. Châu, Bác sĩ Dương Khánh, Đỗ Hoàng và Lê H. Đ. Toàn.

22

Một bài học về tư thế giải phẫu và chẩn đoán hình ảnh: Chẩn đoán hình ảnh phụ thuộc vào vị trí của phim X-ray: Trước-sau (AP) hay sau-trước (PA).

Đây là thời điểm kết thúc buổi học tối đầu tiên. Sẽ còn có nhiều bữa học thú vị khác nữa.