Thông báo Trúng tuyển và Nhập học Khoa Y năm học 2015 - 2016

Chào mừng các Tân sinh viên Khoa Y chuẩn bị nhập học Khóa học 2015 - 2021

TB Trung tuyen 2015 - 1

TB Trung tuyen 2015 - 2