Ngành Tài chính

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015 

1. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện nộp đơn, điều kiện xét tuyển 

Đối tượng

Điều kiện nộp đơn 

Điều kiện xét tuyển 

1. Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

Đối với các thí sinh đạt giải: 

a) Đạt giải kỳ thi quốc tế.

b) Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia.

Tuyển thẳng dựa trên kết quả phỏng vấn, xét từ giải cao đến giải thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh 

Đối với các thí sinh khác:

a) Điểm trung bình 3 năm 10, 11, 12: Hạnh kiểm khá trở lên, học lực >=6.5.

b) Tốt nghiệp THPT

c) ĐTB ba môn thi THPT quốc gia liên quan đến ngành đăng ký >= 6.5.

Tính điểm xét tuyển căn cứ trên kết quả các năm THPT, kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả phỏng vấn, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

Tổ hợp các môn thi THPT QG để xét tuyển ĐH: 

Khoa Kinh tế và QTKD: (Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn) hoặc (Toán, Tiếng Anh, Lịch Sử) hoặc (Toán, Tiếng Anh , Hóa Học) hoặc (Toán, Tiếng Anh, Vật Lý). Trong đó, một trong 6 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2. Các môn thi còn lại tính hệ số 1.

Cách thức tính điểm xét tuyển: Vui lòng tham khảo mục 2 bên dưới 

2. Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài.

a) GPA>= 2.7 (hoặc tương đương) 

b) Một trong các môn được tính là môn chính phải có điểm trung bình của năm lớp 12 >= 2,7 (hoặc tương đương)

c) Môn Tiếng Anh lớp 12>= 2,7 (hoặc tương đương)

Tính điểm xét tuyển căn cứ trên kết quả các năm THPT và kết quả phỏng vấn, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

ĐXT2 = Điểm bình quân các năm THPT + (Điểm bình quân môn học có điểm cao nhất của các năm THPT liên quan đến ngành đăng ký) x 2

+ Nếu học sinh học theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ sẽ dựa vào điểm SAT để đánh giá.

+ Nếu học sinh học theo hệ thống GD của Anh sẽ dựa vào điểm thi của A Level để đánh giá.

+ Các hệ thống giáo dục các nước khác: tùy theo mỗi hệ thống giáo dục, hội đồng tuyển sinh của TTU sẽ đưa ra các điều kiện xem xét cho phù hợp. 

3. Sinh viên đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học để lấy bằng đại học tại TTU.

Có bằng tốt nghiệp đại học 

Tuyển thẳng dựa trên kết quả phỏng vấn 

2. Cách thức tính điểm xét tuyển đối với đối tượng 1 không được tuyển thẳng:

- Gọi a = điểm bình quân 3 năm THPT = [ điểm TB các môn cả năm L10 + điểm TB các môn cả năm L11 + điểm TB các môn cả năm L12 ] / 3 (tính điểm/10) 

- Gọi b = điểm bình quân ba môn thi liên quan đến ngành đăng ký trong bảng (*) = [ điểm thi m1 + điểm thi m2 + điểm thi m3 ] / 3 (tính điểm/10) 

- Gọi c = điểm bình quân ba năm THPT của các môn liên quan đến ngành đăng ký tính hệ số 2 trong bảng (*) (tính điểm/10) 

- Gọi d = điểm bình quân các môn thi tính hệ số 2 trong bảng (*) (tính điểm/10) 

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

ĐXT = [a+b+c+d]*3 / 4 (tính điểm/30) 

Chú ý: Đối với những đối tượng học sinh ở các vùng khó khăn và diện chính sách xã hội sẽ được TTU xem xét để cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển . 

Điểm ưu tiên = điểm ưu tiên theo đối tượng + điểm ưu tiên khu vực (tính theo điểm/30)

 3. Lịch tuyển sinh và nhập học của trường:

Trường Đại học Tân Tạo tuyển sinh thường xuyên trong năm học, nhập học 2 lần trong mỗi năm học và đào tạo theo tín chỉ: 

Nhập học lần 1 vào học kỳ mùa thu: tháng 9, nhập học lần 2 vào học kỳ mùa xuân: tháng 1.

4. Nguyên tắc xét tuyển: theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Học sinh đạt giải quốc tế

b) Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, xét từ giải cao đến giải thấp.

c) Học sinh thuộc các đối tượng còn lại: căn cứ vào điểm xét tuyển để xét từ điểm cao đến điểm thấp.