Chúc mừng Dr. Đặng Trang Viễn Ngọc

Chúc mừng Dr. Đặng Trang Viễn Ngọc là tân Giám đốc điều hành của đại học Tân Tạo.

Chúc Cô thật nhiều sức khoẻ cùng TTU ngày càng vươn cao vươn xa và đạt nhiều thành tựu trên cương vị mới.

Chúc cho TTU luôn đoàn kết, đồng lòng phát triển trên con đường đi đến vinh quang.

——————

Trường Đại học Tân Tạo – Đại học Hoa Kỳ trên Đất Việt

Email: info@ttu.edu.vn

Website: http://tuyensinh.ttu.edu.vn/

Điện thoại: 0981.152.153 – (0272) 377 5995

Địa chỉ: Đại lộ Trường Đại học Tân Tạo, Tân Đức E. City, Đức Hòa, Long An