Giám Đốc Điều Hành của TTU gặp gỡ và làm việc với Lãnh Đạo sở GD&ĐT tỉnh Long An

Ngày 18/11/2021, Dr. Đặng Trang Viễn Ngọc giám đốc điều hành TTU đã gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Long An.


Tại cuộc gặp, COO và lãnh đạo sở GD&ĐT đã bàn bạc về 3 nội dung:
– Học sinh, sinh viên được đến trường an toàn trong thời gian sắp tới và đảm bảo quy tắc 5k.
– TTU sẽ hỗ trợ và hợp tác trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu Khoa học với toàn bộ các trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Long An.
– Bên cạng đó TTU còn sẵn sàng bồi dưỡng tiếng Anh Miễn phí cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và giáo viên trên địa bàn tỉnh Long An.

TTU đã và đang cống hiến năng lực của mình cho sự phát triển tri thức của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng.