Giám đốc điều hành TTU gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo viện nghiên cứu và ứng dụng Việt Nam Bách Nghệ thực hành.