TRA VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

-Hướng dẫn tra cứu:

Có thể tra cứu thông tin văn bằng bởi các thông tin sau:

1. Tên sinh viên

2. Hoặc mã số sinh viên

3. Hoặc Mã hiệu văn bằng

* Gõ một trong các thông tin trên vào ô bên dưới sau đó nhắp chuột vào nút Search để tra cứu thông tin.

X