Làm việc cùng TTU


Đại học Tân Tạo phấn đấu trở thành đại học danh tiếng trên thế giới đem đến chất lượng giáo dục xuất sắc, tham gia vào tiến trình cải tiến tri thức qua các công trình nghiên cứu nhằm phục vụ người dân Việt Nam, người dân các nước Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung.

Môi trường làm việc tại TTU


Toàn thể Ban lãnh đạo, các giảng viên, các Sinh viên và toàn thể CBCNV của Đại học Tân Tạo phải đạt được các mục tiêu sau:

  • Phải xây dựng TTU trở thành Đại học nghiên cứu;
  • Phải đạt được kiểm định và chứng nhận của tổ chức kiểm định của US Accreditation Agents.
  • Phải đào tạo ra Nguồn nhân lực mang phong cách TTU trở thành hạt giống tinh hoa góp phần phát triển đất nước và phục vụ cộng đồng.

Phúc lợi dành cho nhân viên

Ngoài lương cơ bản, bạn sẽ nhận được nhiều phúc lợi khác khi làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế sôi động này.

  • Quán cà phê và nhà hàng  ngoài trời
  • Bảo hiểm y tế cá nhân
  • Các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay tại trường
  • Hỗ trợ chi phí phát triển chuyên môn để xây dựng sự nghiệp của bạn

Sống & làm việc tại TTU


Đang cập nhật….

Chào mừng nhân viên mới


Đang cập nhật…

Với triết lý giáo dục, các tiêu chuẩn và qui trình dựa trên nền giáo dục đại học theo mô hình Nhân văn của Mỹ, Đại học Tân Tạo là nơi khơi nguồn và khuyến khích sự tự do trong suy nghĩ và thể hiện nhằm phát huy tài năng và thể hiện sự tôn trọng tính đa dạng và đối thoại. Đại học Tân Tạo hướng tới việc rèn luyện cho những cá nhân có suy nghĩ sáng tạo và tư duy phê phán, cam kết theo đuổi việc học lâu dài, có trách nhiệm với cộng cồng và có tố chất làm lãnh đạo.

X