Báo cáo tại Hội nghị TCT Miami 9/2020

190

Long An, March 11, 2019

Gửi tất cả sinh viên khoa Y và Bác sĩ tốt nghiệp từ TTU

REF: Báo cáo tại Hội nghị TCT Miami 9/2020
Sinh viên khoa Y và Bác sĩ tốt nghiệp từ TTU

Hội nghị Transcatheter Therapeutics (TCT) là Hội nghị tim mạch can thiệp quan trọng nhất tại Hoa Kỳ. Nếu sinh viên y khoa nào hoặc BS tốt nghiệp từ TTU muốn trình bày báo cáo khoa học, xin vui lòng đăng ký với Mr Hồ Tiên Sinh, tại sinh.ho@ttu.edu.vn

Hội nghị TCT từ thứ tư 23 tháng 9 đến chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020, Miami Florida. Hy vọng rằng vào thời gian đó, các dịch bệnh COVID-19 cũng được kiểm soát. Người thuyết trình sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí đi lại và khách sạn.