Chính sách học bổng 30 % dành cho sinh viên là con, em của cán bộ y tế

131

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

DÀNH CHO SINH VIÊN LÀ CON, EM CỦA CÁN BỘ Y TẾ

CỦA NHỮNG BỆNH VIỆN THỰC HÀNH CÓ SINH VIÊN KHOA Y CỦA TTU THỰC TẬP

—————-

Được sự đồng ý và ủy quyền của Hội đồng trường trường Đại học Tân Tạo và Quỹ học bổng ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên TTU, là con em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên y khoa của TTU thực tập như sau:

  1. Sinh viên TTU là con ruột, em ruột của cán bộ y tế đang làm việc tại những bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập được hưởng học bổng 30 % (tương đương 30 % học phí được giảm) trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm y đa khoa, 4 năm các ngành khác).
  2. Vào mỗi đầu năm học, sinh viên thuộc đối tượng trên đây làm đơn xin hưởng học bổng, đơn xin có xác nhận của Bệnh viện sinh viên là con ruột (em ruột) của cán bộ y tế hiện đang làm việc tại bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập, nộp đơn theo thông báo của Nhà trường để Hội đồng xét học bổng của Trường xem xét và trình Quỹ học bổng ITA quyết định.
  1. Chính sách học bổng này được thực hiện từ năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Chính sách học bổng này có thể chấm dứt bất cứ khi nào khi xét thấy cần thiết.

Tải file chính sách PDF