Chương trình giảng dạy trực tuyến

228

Long An March 15, 2020

To: President, TTU
Huynh Ho, VP, Le Xuan Truong MD, Cao Tien Dung, PhD, Nguyen Dinh Truong, PhD, Nhon Dang, MA, Francisco Roma, PhD, Cao Van Thinh MD Chau Nguyen, Duong Hoai An, Mai Dinh Toan, Nguyen T Kim Tien,

REF: Chương trình giảng dạy trực tuyến

Kính gửi Chủ tịch,

Hôm nay, thứ Hai ngày 16 tháng 3, Khoa Y ĐH Tân Tao (TTU) đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ giảng dạy trong lớp học truyền thống sang giảng dạy trực tuyến 100%. Hoạt động này đi cùng với xu hướng của các trường đại học Mỹ ngày nay. Đại học Harvard sẽ có 100% lớp học trực tuyến, bắt đầu từ ngày 23 tháng 3, khi các sinh viên trở về từ kỳ nghỉ xuân.