Chương trình “Giáo sư hướng dẫn” cho sinh viên năm nhất

225

Thân gửi Quý trưởng khoa, quý thầy cô giảng viên và các em sinh viên thân mến

Bắt đầu từ năm học 2017-2018, Đại học Tân Tạo sẽ tiến hành chương trình “Giáo sư hướng dẫn” cho tất cả các em sinh viên. Vào tháng 9/2017, mỗi sinh viên năm nhất sẽ tự đăng ký chọn một giáo sư hướng dẫn cho mình. Nếu các em sinh viên không tự chọn giáo sư hướng dẫn cho mình, Nhà trường sẽ sắp xếp giáo sư hướng dẫn cho các em. Các giáo sư hướng dẫn có thể là giáo sư Việt Nam hay Hoa Kỳ.

Khi các sinh viên đã chọn được các giáo sư hướng dẫn cho mình, các em có trách nhiệm phải email liên lạc với giáo sư hướng dẫn trong vòng một tuần để sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp. Khi sinh viên gặp khó khăn trong việc học tập, các em có thể liên lạc với giáo sư hướng dẫn của mình để được giúp đỡ. Mỗi sinh viên phải liên lạc với giáo sư hướng dẫn của mình ít nhất 2 lần một năm, để thảo luận về kết quả học tập của sinh viên và định hướng cho học kỳ tiếp theo.

Đối với các sinh viên đã chọn giáo sư hướng dẫn là người Mỹ, các em sẽ được sắp xếp buổi gặp mặt trực tiếp với các giáo sư vào cuối tháng 9 và đầu thàng 10/2017. Tất nhiên các em phải sử dụng tiếng anh để giao tiếp với các giáo sư người Mỹ.

Đây là danh sách các giáo sư hướng dẫn cho các sinh viên năm nhất 2017:

Khoa Kinh Tế và Quản trị Kinh doanh

1. Anthony V. A. Nguyễn

Giám đốc Phòng nghiên cứu chiến lược và đối ngoại Bệnh viện Dong-A

www.linkedin.com/in/runner808

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2. Sara Shah

Khoa Kinh tế Đại học Rudgers, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

3. Phạm Tú Anh

Thạc sĩ kế toán Đại học Curtin, Úc

Giảng viên khoa kinh tế Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

4. Nguyễn Thu Trang

Thạc sĩ Marketing

Giảng viên khoa kinh tế Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Khoa Kỹ thuật 

1. Cao Tiến Dũng

Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Bordeaux 1, Pháp

Trưởng khoa Kỹ thuật Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

2. Trần Duy Hiến

Tiến sĩ Toán học, Đại học New Mexico State, Hoa Kỳ

Giảng viên khoa Kỹ thuật Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Khoa Y

1. Trần Văn Hùng

Bác sĩ Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

2. Nguyễn Đình Huấn

Khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

3. Thảo Đặng

Bác sĩ Khoa Phẫu Thuật Bệnh viện Bình Dân

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Loan Phạm

Bác sĩ tại Anaheim, California, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

5. Dan Le

Bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, Đại học Virginia Commonwealth, Richmond, Virginia, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

6. Advait Soni

Bác sĩ – Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

7. Tung Mai

Phó giáo sư lâm sàng Đại học Michigan State, Hoa Kỳ

Bác sĩ thường trực Bệnh viện Mercy, Springfield, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

8. James Hung Nguyen

Giám đốc y khoa Trung tâm Chest Pain Center

Hội đồng cố vấn chăm sóc sức khoẻ, Hạt Manatee, Bradenton, Florida, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

9. Quincy Tran

Phó giáo sư – Tiến sĩ Khoa Cấp cứu y tế Adam Cowley Shock Trauma Center

Trường Y khoa Đại học Maryland, Baltimore, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

10. Faisal Latif

Phó giáo sư Y học Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thông tim và Động mạch vành, Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

11. Kwan Lee

Phó giáo sư Y học, Phó Giám đốc Viện Tim Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Khoa Công nghệ sinh học

1. Hector Alejandro Cabrera

Trưởng nhóm nghiên cứu Khoa Tim mạch và Rối loạn chuyển hóa

Đại học Y khoa Duke-NUS.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2. Nguyễn Đình Trường

Nghiên cứu sinh Sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Hệ thống Gen Sinh học, Hàn Quốc

Tiến sĩ Công nghệ sinh học Đại học Konkuk, Hàn Quốc

Quyền Trưởng khoa Công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

3. Tạ Văn Quang

Tiến sĩ Sinh Hoá Đại học Quốc Gia Pukyong, Hàn Quốc

Giảng viên khoa Công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

1. Isaac Smith

Giảng viên khoa Nhân văn và ngôn ngữ Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

2. Peter Huỳnh

Giảng viên khoa Nhân văn và ngôn ngữ Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

3. Richard Ingles

Giảng viên khoa Nhân văn và ngôn ngữ Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4. Robert Goldsberg

Giảng viên khoa Nhân văn và ngôn ngữ Đại học Tân Tạo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh