Chuyến tham quan của Phạm Ngọc Lan Hương ở nhà máy sản xuất Stent.

253

 


Kĩ sư Nguyen van Thuận và kĩ sư Quân hướng dẫn những kiến thức cơ bản về thiết kế stent mạch vành cho Phạm Ngọc Lan Hương
Kĩ sư Nguyen Van Thuận hướng dẫn tại xưởng sản xuất stent
Phạm Ngọc Lan Hương đang xem stent thành phẩm dưới kính hiển vi
Khâu kiểm tra sản phẩm
Phòng sản xuất gồm các thiết bị chính: máy cắt laser, máy gia nhiệt ổn định cấu trúc, máy đánh bóng stent
Lan Hương đang xem các sản phẩm cùa Công ty tại Showroom
Từ Trái sang phải – kĩ sư Quân, Ba của Lan Hương, Lan Hương, kĩ sư Thuận, Lan Châu, Đức Toàn (junior advisor)
Từ Trái sang phải – kĩ sư Quân, kĩ sư Thuận, Lan Hương, Lan Châu, Đức Toàn (junior advisor)