Chuyến thăm TTU của đoàn GS Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 8

39

Vào thứ Hai ngày 19 tháng 8, một đoàn GS Hoa Kỳ sẽ đến thăm TTU ở Long An và dạy cho sinh viên y khoa. Sau đó, họ sẽ giảng bài và làm nong mạch vành và thay van động mạch chủ tại bệnh viện Thống Nhất, Nguyễn Trị Phương và Chợ Ray. Kèm theo là tên và tiêu đề của họ.

1. Neil Weissman MD, Professor of Medicine, Georgetown University, School of Medicine, Washington DC.
2. Sandeep Nathan MD, Associate Prof of Med, University of Chicago, School of Medicine, Director of Cardiac Catheterization Laboratories, Chicago IL.
3. Ankit Kumar MD, FACC, Assistant Professor of Cardiology at Hackensack Meridian School of Medicine at Seton Hall, NJ
4. Lucy Safi DO, FACC, Interventional Echocardiography of the Structural and Congenital Heart Disease Program, Hackensack University Hospital, Hackensack, NJ