Đại học Indiana – Chương Trình Phẫu Tích Quốc Tế 2019

Tôi vinh dự được công bố danh sách các thành viên của Chương trình Phẫu Tích Quốc Tế mùa hè 2019 của Khoa Y thuộc Đại học Indiana-Tây Bắc (Gary, IN). Xin vui lòng cùng tôi chúc mừng các phẫu thuật viên của Chương Trình Phẫu Tích Quốc Tế 2019