Đại học Tân Tạo sẽ tuyển sinh riêng từ năm 2015

70

 Luật giáo dục đại học nay đã có hiệu lực thi hành, đã mở ra rất nhiều cho các đại học theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Bộ GD&ĐT) đã có công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 19/9/2014 hướng dẫn về về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.  Bộ GD&ĐT đang chuyển dần theo hướng  bỏ thi đại học, để các trường đại học được tự chủ xây dựng phương án tuyển sinh để lựa chọn sinh viên phù hợp với tiêu chí của mình. Đây có thể nói là một động thái tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo để “cởi trói” cho các trường đại học trong khâu tuyển sinh và đào tạo thời đại mới.

Theo hướng đó, Trường đại học Tân Tạo, với sự chủ trì của bà Đặng Thị Hoàng Yến (A.k.a Maya Dangelas)  – Chủ tịch Hội đồng sáng lập TTU, đã cùng Hội đồng chuyên môn, Ban Giám hiệu và các trưởng khoa của trường nghiên cứu các quy định của Bộ GD&ĐT để hoàn thành Đề án tuyển sinh riêng của trường, đề án đã đáp ứng được các nguyên tắc, đảm bảo  trình đổi mới đảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, đề án còn bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với các ngành đào tạo và mang tính đặc thù riêng biệt của Đại học Tân Tạo. Đặc biệt là sự linh hoạt trong sơ tuyển, phỏng vấn và cách tính điểm xét tuyển, điều này giúp TTU có thể lựa chọn được các thí sinh tốt nhất,  và qua đó sinh viên có nhiều cơ hội  chứng minh được năng lực xuyên suốt quá trình học tập trong 3 năm THPT cũng như sự đam mê của mình đối với việc học tập và cống hiến trong tương lai.

Đề án tuyển sinh riêng của Đại học Tân Tạo được áp dụng cho cả các đối tượng là (i) học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam; (ii) học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài; và (iii) Sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài có nguyện vọng học tại TTU. Các tiêu chí tuyển sinh của TTU rất rõ ràng linh hoạt từ trong công tác  xét tuyển từ khi thí sinh nộp đơn, tham dự phỏng vấn và tính điểm xét tuyển. 

Về thời gian tuyển sinh: TTU sẽ tổ chức tuyển sinh thường xuyên trong năm và nhập học 2 lần trong năm: đầu tháng 9 và đầu tháng 1 (Học kỳ mùa Thu và học kỳ mùa Xuân).  

Để được xét tuyển, thí sinh chỉ cần nộp đơn xin xét tuyển theo mẫu của TTU cùng với học  bạ, điểm tốt nghiệp THPT, các giấy chứng nhận (nếu có). Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học, chỉ cần nộp bằng tốt nghiệp đại học để xét tuyển. Tất cả sinh viên đều phải vượt qua vòng phỏng vấn do TTU tổ chức. Thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển, tham khảo tại: Link 

Bên cạnh đó, TTU vẫn duy trì chính sách học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Học bổng sau đó sẽ tùy thuộc vào kết quả học tập của năm học trước với các mức học bổng: 100%, 75 % và 50 %.

Đề án tuyển sinh riêng và thông tin tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Tân Tạo đã và đang công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường tại www.ttu.edu.vn,  và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Thông tin chi tiết về đề án, tham khảo tại: Link

BAN TUYỂN SINH 

Tel: (072 ) 376 9216

Email: tuyensinh@ttu.edu.vn