Giảng viên, sinh viên và cách tư duy phản biện

222

I. Mục đích: Nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên và giảng viên TTU, TTS những hiểu biết về cách tư duy phản biện và cách dạy tư duy phản biện.

Bên cạnh đó, sinh viên năm nhất, học sinh TTS có thể ngồi nghe và tạo thói quen tiếp xúc tiếng Anh từ những bài nói chuyện, tạo tiền đề cho việc học chuyên ngành sau này.

– Đối tượng tham gia: Sinh viên, học sinh, Giảng viên, Giáo viên, Nhân viên.

– Ngôn ngữ trình bày: English

– Thời gian tổ chức: 16h30 – 17h30 thứ 4 ngày 5  tháng 11 năm 2014.

– Địa điểm: tại TTU

– Người trình bày: Mr. Peter – ESL.

 II – Nội dung trình bày:

– What is a Teacher?

– What is a Student?

– What is Critical Thinking?

– What is the Current Model of Knowledge?

– Where do you find yourself?

– What should the Model of Knowledge be?

– How can we apply Critical Thinking into Learning Goals?

– What does Critical Thinking translate into, for us, in terms of the marketplace?

Thư viện Đại học Tân Tạo