Giảng viên TTU được Quỹ NAFOSTED tài trợ đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

71

Ngày 30/9/2013 Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã ký quyết định Quyết định số 66/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt danh mục (đợt 1) đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2013.
Ba giảng viên của Đại học Tân Tạo đã được phê duyệt tài trợ đề tài nghiên cứu đó là TS. Nguyễn Quang Hưng với đề tài “Nghiên cứu vi mô cộng hưởng lưỡng cực pygmy”; TS Đỗ Thị Thu Hằng với đề tài “Động kinh và tự kỷ ở trẻ em Việt Nam mang đột biến gen SCN1A”;

TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Tiến sĩ về Dược phẩm tại Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc vào năm 2009, Cử nhân về công nghệ sinh học tại Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh năm 2004. Trước khi giảng dạy tại Đại học Tân Tạo, TS. Hằng làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại QIA, Hàn Quốc sau đó là Đại học Deakin, Úc. Nghiên cứu của TS. Hằng tập trung về tế bào và phân tử, sự miễn dịch đặc biệt về sự truyền nhiễm và truyền tín hiệu. Nghiên cứu của TS. Hằng về bệnh Alzheimer, bệnh loãng xương và virus cúm đã được công bố trên tạp chí về sinh hoá dinh dưỡng, miễn dịch học phân tử, vi sinh học và miễn dịch và tạp chí sinh hoá tế bào… Những nghiên cứu hiện tại của TS về cơ sở di truyền của bệnh động kinh ở trẻ em và bảo vệ thần kinh từ những hợp chất thiên nhiên truyền thống.

TS. Nguyễn Quang Hưng

Tiến Sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán, Viện Vật lý (Hà Nội) và Viện nghiên cứu Vật lý và Hóa học, RIKEN (Nhật Bản); Thạc sĩ Vật lý hạt nhân, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội; Cử nhân Công nghệ hạt nhân, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội; Chứng nhận thực tập sinh quốc tế, Viện nghiên cứu tiên tiến về khoa học và công nghệ, KAIST (Hàn Quốc).

Tiến Sĩ Hưng đã từng làm nghiên cứu sau Tiến Sĩ và là nghiên cứu viên mời tại Trung tâm nghiên cứu khoa học dựa trên máy gia tốc Nishina, RIKEN (Nhật Bản); Khoa Vật lý, Đại học Notre Dame (Hoa Kỳ), Phòng thí nghiệm máy gia tốc siêu dẫn quốc gia NSCL, Đại học bang Michigan (Hoa Kỳ) và Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Bordeaux Gradignan (CENBG), Đại học Bordeaux 1 (CH Pháp). Trước khi tới TTU, TS Hưng là nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội.