Hoạt động hợp tác Quốc Tế – Chìa khóa tạo nên sự khác biệt

59

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, trường Đại học Tân Tạo hợp tác đào tạo, phát triển chương trình thực tập tại nước ngoài và trao đổi sinh viên với các trường đại học danh tiếng trên thế giới như: Đại học Rice, Đại học Indiana, Đại học Illinois, Đại học Maryland ( Hoa Kỳ ), Đại học Yonsei, Đại học Konkuk, Đại học Chongnam ( Hàn Quốc ), Đại học NUS ( Singapore ),…

Bên cạnh đó, trường còn tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày các báo cáo và nghiên cứu khoa học nhằm học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng vị thế của trường Đại học Tân Tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong khu vực và trên thế giới.