Học để tạo ra cái mới, cái chưa có của thế giới bằng tất cả đam mê của mình

Mặc dù mới được thành lập năm 2013 và tuyển sinh khóa 1 năm 2014, Khoa Công Nghệ Sinh Học (CNSH) Đại học Tân Tạo dựa trên thế mạnh của mình đã thiết lập được các phòng thí nghiệm (PTN) hỗ trợ sinh sản và PTN tái lập trình tế bào với trang thiết bị hiện đại tương đương với các PTN của các Viện nghiên cứu cao cấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh Quốc. Các PTN này sẽ phục vụ cho mục đích… Read more