Hội nghị phổ biến cho người học về “Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị – Triết lý giáo dục – Môi trường – Phục vụ cộng đồng”

217

Hội nghị phổ biến cho người học về “Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị – Triết lý giáo dục – Môi trường – Phục vụ cộng đồng của trường Đại học Tân Tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo TS. Đặng Thị Hoàng Yến công bố ban hành Tầm nhìn – Sứ mệnh – Hệ Giá trị cốt lõi – Triết lý Giáo dục – Chương trình đào tạo – Sứ mệnh Môi trường – Phục vụ Cộng đồng Theo Quyết định số: 95/QĐ-TTU.21 ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Trong tuyên bố khẳng định: “Trường Đại học Tân Tạo của chúng tôi (tên giao dịch tiếng Anh: Tan Tao University, viết tắt TTU) là trường đại học tư thục phi lợi nhuận giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đặc biệt đối sánh với các chương trình uy tín, vượt trội của Việt Nam, Hoa Kỳ và các chương trình quốc tế tiên tiến khác với mục tiêu trở thành trường đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế được sáng lập chính bởi Tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Yến”.

Hội nghị đề cập đến các nội dung trong tuyên bố như: “Tầm nhìn; Sứ mệnh; Giá trị cốt lõi; Triết lý giáo dục; Chương trình đào tạo; Đối tác, Người học và Cổ đông của TTU; Tuyên bố về Sứ mệnh Môi trường và Phục vụ cộng đồng”.