HỘI NGHỊ Y SINH, Y HỌC VÀ TIM MẠCH HỌC CHO SINH VIÊN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

195

Sau đây là danh sách các hội nghị về Y sinh, Y học, và Tim mạch tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ mà các sinh viên Y khoa, Y sinh, công nghệ sinh học Đại học Tân Tạo có thể tham dự và trình bày nghiên cứu của mình. Các sinh viên lưu ý hạn chót nộp bản Tóm tắt (Abstracts), chi phí tham dự hội nghị (vé máy bay, khách sạn, phí đăng kí hội nghị, visa …).

Sinh viên Y khoa nào muốn tham dự hội nghị và trình bày bản Tóm tắt tại một trong các hội nghị sau đây hãy đăng ký với Mr. Ho Tien Sinh tại văn phòng khoa Y. ( Yêu cầu đăng kí tên và chủ đề). Tất cả sinh viên công nghệ sinh học, kĩ thuật sinh học đăng kí với khoa của mình. Tất cả bài thuyết trình đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

Văn phòng khoa Y, Trường Đại học Tân Tạo
P.100 Tòa nhà Levy,
Khu đô thị E.City Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

1Tháng 4 /2018 (gửi Abstract – Tóm tắt nghiên cứu)

Hội nghị Tim mạch Vạn Lý Trường Thành
Bắc Kinh 11-14 tháng 10, 2018

Nộp Abstract từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 4, 2018.
Chủ đề : tất cả nghiên cứu y- sinh, y khoa, tim mạch liên quan tới vấn đề của hệ tuần hoàn. Kết quả Abstract được chọn thông báo 30 tháng 6, 2018

10 sinh viên Y khoa sẽ được tham dự trình bày báo cáo.
5 sinh viên y sinh và công nghệ sinh học
Yêu cầu : sinh viên tự túc vấn đề visa, chi trả vé máy bay, khách sạn ở Bắc Kinh. 100 USD ăn uống.

2Tháng 5, 2018 (Gửi tóm tắt nghiên cứu)

TTU cơ sở Long An
Thứ 6 ngày 4 tháng 5, 2018

11:00  Bài giảng : Những tiến bộ trong nghiên cứu Y-sinh.
Do Dang Vinh, PhD, NUS
13:00-15:00  Báo Cáo Khoa Học bởi các sinh viên Khoa Y, Khoa Công nghệ và Khoa Kỹ thuật sinh học tại TTU Long An.

Tất cả sinh viên y-sinh và công nghệ/kỹ thuật sinh học được mời tham dự. Bất kỳ sinh viên khoa Y nào muốn báo cáo đề tài của mình phải đăng ký với Mr Ho Tien Sinh. 5 bài báo cáo của sinh viên khoa Y hay nhất sẽ được nhận giải thưởng 5 triệu đồng/giải.

Họp mặt Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ

10 – 14, Tháng 11, 2018 tại Chicago, IL, USA
Thời gian nộp Abstracts bắt đầu từ 10 tháng 4 tới 7 tháng 6, 2018
Chủ đề : khoa học cơ bản, Lâm sàng và Tim mạch can thiệp
Yêu cầu : cần Visa Hoa Kỳ, phí đăng kí, vé máy bay và khách sạn

Điều Trị mạch vành qua catheter

Nộp Abstract bắt đầu từ ngày 01 tháng 03, 2018 tới ngày 18 tháng 5, 2018
Chủ đề: khoa học cơ bản và tim mạch can thiệp
Yêu cầu : US visa, phí đăng kí, vé máy bay, khách sạn ở San Diego, CA, USA

3Tháng 6, 2018 (Gửi tóm tắt nghiên cứu)

Transmed meeting (Translational Medicine)
Tại HCM city, Chủ nhật 19 tháng 8
https://transmedvn2016.wordpress.com/

Nộp Abstract : tháng 6, 2018
Chủ đề : tất cả nghiên cứu và ứng dụng y-sinh học ( ưu tiên nghiên cứu về Đái tháo đường, tế bào gốc…)
Yêu cầu : miễn phí đăng kí
Tất cả Sinh viên khoa y, Y sinh, công nghệ sinh học đều được tham dự

4Tháng 7, 2018
Hội nghị khoa học mỗi 2 năm Hiệp hội tim mạch Việt Nam

Thứ 6, 06 tháng 10 và thứ 7, 07 tháng 10
Đà Nẵng VN
Nộp Abstract : tháng 7, 2018
Chủ để: tất cả nghiên cứu và ứng dụng trong tim mạch học
Báo cáo bằng tiếng Anh
Yêu cầu: miễn phí đăng kí, tự chi trả vé máy bay đi đà nẵng và khách sạn tại Đà Nẵng
20 sinh viên TTU từ khoa Y, khoa Y-sinh, Công nghệ sinh học

Hội nghị tái tạo mạch vành

Busan, Hàn Quốc ngày 7-8 tháng 12, 2018
Nộp Abstract : tháng 7, 2018
Chủ đề: tất cả nghiên cứu và ứng dụng trong tim mạch can thiệp
Báo cáo bằng tiếng anh
Yêu cầu: miễn phí đăng kí. Hội nghị năm ngoái phía Korea đã trao tặng học bổng bao gồm vé máy bay và khách sạn
6 sinh viên TTU bao gồm khoa Y, Y-sinh, công nghệ sinh học

5Tháng 9, 2018
Transcatheter Coronary Therapeutics

21-25 tháng 9, 2018 Tại San Diego, California

6Tháng 10, 2018
TTU cơ sở Long An

Thứ 2, ngày 8 tháng 10

Hội nghị chuyên đề tổ chức bởi Khoa công nghệ sinh học

Các báo cáo khoa học của sinh viên Khoa Y, khoa Kỹ thuật và khoa công nghệ sinh học tại TTU cơ sở Long An
Sinh viên nào muốn trình bày báo cáo phải đăng kí với Mr Ho Tien Sinh

7Tháng 10

Hội nghị Tim mạch Vạn Lý Trường Thành

tại Bắc Kinh 11-14 tháng 10, 2018

8Tháng 11

American Heart Association, Chicago

November 10-14

9Tháng 12

Joint Coronary Revascularization

Busan Korea  December 7-8, 2018

Tải file