Hợp tác nâng tầm quốc tế

85

Vừa qua, TTU và Chonnam University (CNU) đã đạt được một thoả thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học chuyên ngành công nghệ sinh học để hướng đến nghiên cứu & sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp, y học và cả mỹ phẩm.


Đây là một hoạt động nâng tầm quốc tế của TTU trong việc tiếp cận và trao đổi cũng như đóng góp kiến thức khoa học trên toàn cầu. Đại học Quốc gia Chonnam xếp hạng 1 trong TOP 10 trường Đại học tốt nhất thành phố Gwangju, thuộc TOP 30 đại học tốt nhất Hàn Quốc: https://international.jnu.ac.kr/user/indexMain.action?siteId=international


Sắp đến, TTU sẽ cùng với CNU sẽ cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang tầm quốc tế cũng như sản xuất các sản phẩm có giá trị cao phục vụ đời sống con người.
Xin chúc mừng TTU đã và đang đi đúng tầm nhìn và sứ mệnh mang bản sắc TTU.