Khoa Công Nghệ Sinh Học

194

Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Tân Tạo cam kết mang đến cho sinh viên những kiến thức công nghệ sinh học hiện đại của thế kỷ 21. Khoa Công nghệ sinh học sẽ tuyển 75 chỉ tiêu trong năm học 2014-2015, cấp học bổng toàn phần cho 25 sinh viên. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Tân Tạo, sẽ được giới thiệu tiếp tục chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại các phòng nghiên cứu công nghệ sinh học nổi tiếng tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc với học bổng toàn phần.

Ngành Công nghệ Sinh học

Chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC SINH SẢN: đào tạo đội ngũ chuyên gia điều trị vô sinh cho các bệnh viện và trung tâm điều trị vô sinh trên toàn quốc, khu vực Châu Á và thế giới. Sinh viên sẽ được học phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh bằng kính hiển vi và học chuyên về tế bào gốc với kiến thức chuyên sâu về ứng dụng nhân bản vô tính trong bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT: đào tạo những chuyên gia có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong việc tạo ra những sản phẩm động vật có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, những dược phẩm sinh học thế hệ mới thuộc chiến lược công nghệ xanh của thế giới; đồng thời cũng là những chuyên gia bảo tồn nguồn gen quý hiếm của động vật cho Việt Nam và thế giới.

Ngành Sinh học ứng dụng

Chuyên ngành DƯỢC PHẨM SINH HỌC VÀ LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC: đào tạo sinh viên có kỹ năng chuyên sâu về ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tạo ra các dược phẩm thế hệ mới thông qua động vật như một máy sản xuất dược phẩm, và biết ứng dụng các kỹ thuật tế bào và gen trong điều trị nhiều bệnh nan y ở người và động vật khác. Sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ dễ dàng làm việc trong các công ty dược phẩm sinh học và các trung tâm phát triển, ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu trên người.