Khóa học Hè 2019 ở TTU trên trang web của Đại học Quốc gia Quemoy, Đài Loan

158

Vào tháng 7 năm 2019, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (SBE) của Đại học TÂN TAO (SBE) sẽ mang đến cho sinh viên CƠ HỘI để TRẢI NGHIỆM phong cách THỰC SƯ của Hoa Kỳ trong GIẢNG DẠY và HỌC TẬP một cách NĂNG ĐỘNG và THÁCH THỨC trong Khóa học Hè 2019 tại Đại học TÂN TAO.

Chi tiết