Khoa Kinh Tế

57

Khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Tân Tạo sẽ giúp sinh viên học cách phát triển các kỹ năng cá nhân, khả năng giao tiếp và sử dụng các công cụ phân tích trong lĩnh vực kinh doanh. Thông qua các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và nắm bắt cách nhìn nhận và quan điểm toàn cầu nhằm giúp doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam có thể cạnh tranh bình đẳng với các nước khác trong tương lai.

Năm học 2014-2015 Khoa Kinh tế tuyển 160 chỉ tiêu, cấp học bổng toàn phần cho 25 sinh viên. Với đội ngũ giảng dạy nhiều kinh nghiệm đến từ Việt Nam và quốc tế, tất cả sinh viên sẽ học 12 môn học cốt lõi bắt buộc của khoa Kinh tế là kinh tế đại cương, thống kê, kế toán, tài chính, tiếp thị, kỹ năng tổ chức, quản lý hệ thống thông tin và luật kinh doanh. Sau đó sinh viên sẽ học các môn khác thuộc những chuyên ngành sau:

Ngành Tài chính – Kế toán

Chuyên ngành TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN: làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và kiểm toán.

Chuyên ngành KINH TẾ & PHÁT TRIỂN:lập và thực hiện kế hoạch phát triển tại các tổ chức công hoặc tư, các trường học và học cao hơn trong ngành kinh tế.

Ngành Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành MARKETING & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: làm việc về tiếp thị, quảng cáo, bán hàng và phân phối.

Ngành Kinh doanh Quốc tế

Chuyên ngành QUẢN TRỊ & KINH DOANH QUỐC TẾ: làm việc về quản lý doanh nghiệp quốc tế và tư vấn quốc tế.

Từ năm thứ ba, sinh viên sẽ được tham gia chương trình thực hành nhằm đem kiến thức đã học áp dụng vào công việc thực tế, từ đó rút ra các kinh nghiệm đầu tay bằng cách hình thức  làm việc theo nhóm nhỏ các dự án thực tế, giải quyết các tình huống kinh doanh hoặc tham gia thực tập tại các doanh nghiệp.