Lịch Làm Việc Tháng Ba : Giảng Viên Mỹ, Italy, Singapore

224
Chủ nhật, 18/3/2018
High School Scientific Competition
Lễ khoác áo trắng
Giáo sư Phạm Gia Khải, trường đại học y Hà Nội
Giáo sư Le Xuan Truong
Giáo sư Hector Cabrera, trường đại học quốc gia Singapore
Giáo sư Gianluca Rigatelli, Rovigo Italy
Giáo sư Phạm Gia Khải, trường đại học y Hà Nội
Giáo sư Hector Cabrera, trường đại học quốc gia Singapore
Thứ 2, 19/3/2018
Báo Cáo Khoa Học
Giáo sư Ernest Talarico

Phương pháp mới trong việc giảng dạy y khoa tại Mỹ
Giáo sư Ernest Talarico
Đại học Indiana, Gary, Indiana

Cuộc Họp   Hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học Tân Tạo và tiến sĩ Amber Luong và Brent Senior
Tiến Sĩ Amber Luong

Phó giáo sư về chuyên ngành tai mũi họng
Giám đốc trung tâm nghiên cứu về các bệnh tai mũi họng- đầu mặt cổ
Phó giáo sư về sinh học phân tử và khớp
Trung tâm nghiên cứu về các bệnh tự miễn và miễn dịch
Viện y học phân tử nghiên cứu về y học dự phòng
Trường đại học, trung tâm y khoa Texas tại Houston

Thứ 3, 20/3/2018
Nghi Lễ       Lễ tưởng niệm Macchabee
Giáo sư Lê Xuân Trường
Giáo sư Ernest Talarico-Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Giáo sư Lê Xuân Trường
Cuộc họp    Hợp tác nghiên cứu giữa Tân Tạo và giáo sư Nguyen Duc Thai
Thứ 4, 21/3/2018
Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề
Session 1: Tomás’ Terrible Climb    (group A,B,C)
(Case lâm sàng dùng để giảng dạy tại đại học indiana)
(Bài giảng được đăng trên website của khoa y TTU)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Kiểm Tra    Kiểm tra kĩ năng lâm sàng cho sinh viên y5 chuẩn bị cho thực tập năm y 6 (2018-2019)
Giáo sư Gianluca Rigatelli, Rovigo Italy
Giáo sư  Thach Nguyen
Giáo sư Gianluca Rigatelli, Rovigo Italy
Thứ 5, 22/3/2018         
Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề
Session 1: Tomás’ Terrible Climb (group D,E,F)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Thứ 6, 22/3/2018
Giảng Dạy   Thực tập giải phẫu học: 12 dây thần kinh sọ (8:00-11:00AM)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Giải phẩu: Trung Thất
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Báo Cáo Khoa Học
Hướng nghiên cứu mới về sinh học phân tử trong y khoa
Tiến sĩ Amber Luong và tiến sĩ Brent Senior
Dr Amber Luong and Dr Brent Senior
Phó giáo sư về chuyên ngày tai mũi họng
Giám đốc trung tâm nghiên cứu về các bệnh tai mũi họng- đầu mặt cổ
Phó giáo sư về sinh học phân tử và khớp
Trung tâm nghiên cứu về các bệnh tự miễn và miễn dịch
Viện y học phân tử nghiên cứu về y học dự phòng Trường đại học, trung tâm y khoa Texas tại Houston
Thứ 7, 23/3/2018
Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề
Session 2: Tomás’ Terrible Climb    (group A,B,C)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana
Thứ 2, 25/3/2018

Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề

Session 2: Tomás’ Terrible Climb    (group D,E,F)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana

Thứ 3, 26/3/2018 

Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề

Session 3: Tomás’ Terrible Climb(group A, B, C)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana

Thứ 4, 27/3/2018 
Giảng Dạy   Phương pháp giảng dạy dựa vào vấn đề
Session 3: Tomás’ Terrible Climb    (group D,E,F)
Giáo sư Ernest Talarico
Trường đại học Indiana, Gary, Indiana