Lịch Sinh Hoạt Khoa Y Trong 3 Tháng Đầu Năm (1-3/2017)

86

1. Học Vụ

a. Thi cuối học kỳ mùa Thu

b. Thi lại cho những sinh viên thi rớt năm trước

c. Kết thúc việc chuyển sinh viên sang trường khác

2. Ngân Sách Khoa Y 2017

Đệ trình ngân sách của khoa Y (2017) bởi một Tổ Hợp Kế Toán từ Dallas TX, USA

Chú Trọng: lương giảng viên, phúc lợi, nghiên cứu, thiết bị mới, giáo dục sau đại học cho các giảng viên và quĩ mạnh thường quân cho những hoạt động mới của Khoa Y

3. Hoạt động trước kỳ nghỉ Tết: Chúc Tết các Thầy Cô trước ngày 14.1.2017

4. Chuẩn bị cho học kỳ mùa Xuân

a. Họp Hội Đồng Giáo Sư Khoa Y (4.2.2017)

b. Hoạt động trong ngày đầu tiên của học kỳ mùa Xuân (6.2.2017)

c. Họp với từng trưởng khoa và giảng viên về phương pháp giảng dạy, kết hợp với áp dụng lâm sàng, so sánh với cách giảng dạy các môn tương tự ở Đại học Indiana và Học Viện Kỹ Thuật New York (New York Institute of Technology) Khoa Y, nghiên cứu khoa học và đăng báo các báo cáo khoa học trên các báo quốc tế,…

d. Xem xét các thiết bị Khoa Y

5. Thực Tập Bệnh Viện
Xem xét tình hình thực tập bệnh viện ở các bệnh viện cộng tác

a. Bệnh viện trong nước (Tâm Đức, Bình Dân, Thống Nhất, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhi Đồng II, Hoàn Mỹ, Long An)

b. Chuẩn bị cho việc thực tập ở các BV Mỹ

6. Đề án nghiên cứu và đăng báo của giảng viên và sinh viên

a. Đề án đang tiến hành: duyệt bản thảo: Đánh giá tình trạng dòng chảy mạch vành trong đặt giá đỡ động mạch vành chỗ chia đôi bằng phưong pháp động lực dòng chảy vi tính (Computational Fluid Dynamic): tác động của kỹ thuật tối ưu hóa phần gần trên các giá đỡ kép khác nhau. Tác giả: Gianluca Rigatelli, Marco Zuin, Fabio Dell’Avvocata, Dobrin Vassiliev, Ramesh Daggubati, Thach Nguyen , Nguyen Van Viet Thang (sinh viên năm 3 khoa Y Đại học Tân Tạo), Nicolas Foin

b. Đề án đang tiến hành: Sổ tay thực hành tim mạch học can thiệp nâng cao (Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology), ấn bản lần thứ 5, NXB Wiley Blackwell, Oxford UK)

c. Hoạt động ngoại khóa của sinh viên Y (các cơ sở y tế và nhà máy sản xuất dụng cụ y tế)

7. Hội nghị Khoa Học ở Việt Nam và nước ngoài:

Các sinh viên xuất sắc của Khoa Y – Đại học Tân Tạo tham dự và thuyết trình tại Hội nghị tim mạch quốc tế Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh Trung Quốc.

a. Ngày 3/3/2017. Hội thảo 2017 E.C.Moore sẽ được vtổ chức ở ĐH Indiana ĐH Purdue ở Indianapolis IN USA https://ecmoore.iupui.edu/CFP

b. Ngày 17-19/03/2017 Washington DC Hội Nghị Khoa học Hàng Năm, Trường Môn Tim Mạch Mỹ (sinh viên TTU có thể tham dự)

c. Ngày 30/03 – Ngày 2/04: Hội Thảo Tim Mạch Học Can Thiệp Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc

d. Tháng Ba. Ngày 27 – Ngày 2 Tháng Tư: Hội thảo về Tăng áp động mạch phổi ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Drs Gaurav Kumar, Rajive Tandon, TN)

8. Học Bổng
Hỗ trợ tài chính và học bổng cho sinh viên Y Tân Tạo