Danh Sách Các Hội Thảo Năm 2019 Dành Cho Sinh Viên TTU

41
 1. Đại Học Tim Mạch Mỹ (American College of Cardiology)
 2. diễn ra từ thứ 7, ngày 16 tháng 3 đến thứ 2, ngày 18 tháng 3 năm 2019, tại New Orleans, Los Angeles
  (đã nộp tóm tắt và đợi kết quả)

  1. Đại Hội Tim Mạch Can Thiệp-Trung Quốc (China Interventional Therapeutics CIT)

  diễn ra từ thứ 5, ngày 28 tháng 3 đến thứ 7 ngày 31 tháng 3 năm 2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
  Hạn chót nộp tóm tắt: ngày 25 tháng 11 năm 2018

  1. Hội Nghị Khoa Học Thuộc Hiệp Hội Can Thiệp Tim Mạch Hoa Kỳ ( SCAI Society of Cardiovascular Angiography and Interventions)

  Diễn ra từ ngày 19-22 tháng 5, năm 2019, tại khách sạn The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas, Nevada
  Hạn chót nộp tóm tắt: ngày 30 tháng 1 năm 2019

  1. Hội Thảo thuộc PCR và Hội Tim Mạch Can Thiệp Châu Á Thái Bình Dương (AICT-AsiaPCR)

  diễn ra từ ngày 4-6 tháng 7, 2019 tại Singapore

  1. Hội Nghị Tim Mạch Quốc Tế Thăng Long

  diễn ra vào thứ 7, ngày 17 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội
  (15 sinh viên thuyết trình nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh)

  1. Hội Nghị Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kỳ TransCatheter Therapeutics (TCT)

  diễn ra từ ngày 24-28 tháng 9 năm 2019, tại San Francisco, California
  (Tóm tắt sẽ được gởi)

  1. Hội Nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng Lần Thứ 10

  diễn ra từ thứ 2 ngày 7 đến thứ 4 ngày 9 tháng 10 năm 2019 tại Huế
   (15 sinh viên tham gia thuyết trình nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh)

  1. Hội Nghị Quốc Tế Tim Mạch Vạn Lý Trường Thành lần thứ 30 (Great Wall International Conference on Cardiology)

  diễn ra từ ngày 10- 13 tháng 10 năm 2019 Tại Bắc Kinh, Trung Quốc
  (10 sinh viên tham gia thuyết trình nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh)

  1. Hội nghị khoa học Hội Tim mạch Hoa Kỳ

  diễn từ ngày 16-18 tháng 11 năm 2019 tại Dallas, Texas
  (tóm tắt sẽ được gởi)

  1. Hội Nghị Tim Mạch Can Thiệp tại Việt Nam

  diễn ra vào thứ 7 ngày 7 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội
  Được tài trợ bởi Phân Hội Tim Mạch Can Thiệp Việt Nam
  Hội Tim Mạch Can Thiệp Hoa Kỳ (SCAI) Hi Quân Hoa Kỳ (US Navy)
  (10 sinh viên thuyết trình nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh)

  Mẫu đơn đăng kí: (download form)
  Đơn đăng kí vui lòng gởi vềhttps://goo.gl/forms/P7NQrORzXFJpvrC72

  Văn phòng khoa Y, Trường Đại học Tân Tạo P.100 Tòa nhà Levy, Khu đô thị E.City Tân Đức, Đức Hòa, Long An.