Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng Thế kỷ 21 cho sinh viên: 4C’s

821

Sáng ngày 25/04/2024, Đại học Tân Tạo đã tổ chức hội thảo chuyên đề với chủ đề “Kỹ năng Thế kỷ 21 và vai trò của chúng trong sự thành công ở hiện tại và trong tương lai của học sinh, sinh viên”.

Diễn giả của buổi hội thảo là Cô Camille Williams, Học giả ngôn ngữ Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mời công tác. 

Cô Camille Williams diễn giả của buổi hội thảo các kỹ năng Thế kỷ 21 cho sinh viên Đại học Tân Tạo

Cô Camille Williams đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế và ví dụ cụ thể về cách thức tích hợp 4Cs vào các bài học. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường học tập khuyến khích học sinh, sinh viên phát triển các kỹ năng này. 

Các bạn sinh viên đã lắng nghe bốn kỹ năng trong thế kỷ 21 về kỹ năng giao tiếp hiệu quả (Communication), kỹ năng sáng tạo (Creativity), kỹ năng tư duy phản biện (Critical Thinking), kỹ năng hợp tác (Collaboration). Đây là cá kỹ năng nền tảng cho mọi hoạt động trong học tập cũng như trong cuộc sống giúp sinh viên thích nghi và tự tin thể hiện bản thân, trình bày ý tưởng và kết nối với người khác.

Sinh viên Đại học Tân Tạo tương tác cùng với diễn giả

Buổi hội thảo đã nhận được nhiều tương tác từ các bạn sinh viên. Một số bạn sinh viên cho biết sẽ áp dụng các kỹ năng được chia sẻ tại buổi hội thảo vào các hoạt động học tập trên giảng đường.

Hy vọng các bạn sinh viên sẽ luôn nỗ lực đổi mới phương pháp học tập, chú trọng phát triển các kỹ năng Thế kỷ 21 nhằm giúp có được nền tảng vững chắc để thành công trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: