Đề tài nghiên cứu

 1. Kiến thức, thái độ và thực hành về tiêm phòng cúm mùa của sinh viên Khoa Y Trường Đại học Tân Tạo.

(Knowledge, attitude and practices toward seasonal influenza vaccination among Tan Tao medical students, Vietnam)

Mã số: TTU.RS.24.399.004
Người tham gia: ThS. Trần Thị Bích Thủy
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sinh học sử dụng dịch chiết của thực vật và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của hạt nano.

(Silver Nanoparticles Green Synthesized Using Aqueous Extract of Plants and Its Antibacterial Activity)

Mã số: TTU.RS.24.305.003
Người tham gia: Tạ Văn Quang (CN), Nguyễn Thị Mỹ Linh, Võ Thị Ngọc Thành
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Phân tích mối tương quan giữa các chỉ tiêu sinh học ASPT và một số thông số lý hóa của nước sông Hương, TP. Huế

Correlation between biological indicators ASPT and some physico-chemical parameters of water of Huong River, Hue City

Mã số: TTU.RS.24.208.002
Người tham gia: Nguyễn Thanh Điền CN, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Phúc Khoa
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Thiệt hại kinh tế trong nuôi trồng thủy sản do hiện tượng thời tiết cực đoan

(Economic losses and damages in aquaculture production caused by extreme weather events)

Mã số: TTU.RS.24.208.001
Người tham gia: Nguyễn Thanh Điền CN, Phạm Thị Lam
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Ảnh hưởng của các loại hình sử dụng đất khác nhau đến tính chất đất được chọn liên quan đến độ phì của đất ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Effect of different land-use types on selected soil properties related to soil fertility in Thua Thien Hue, Vietnam

Mã số: TTU.RS.23.208.003
Người tham gia: TS. Nguyễn Thanh Điền CN, Nguyễn Phúc Khoa
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Phát triển quốc gia số bao trùm và bền vững: thực trạng và hàm ý chính sách tại Việt Nam (Developing an inclusive and stable digital nation: Current status and policy implications in Vietnam)

Mã số: TTU.RS.23.504.002
Người tham gia: ThS. Phạm Lan Anh CN, TS. Vũ Thanh Nguyên
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của trẻ vị thành niên về giới tính, tình dục trước và sau khóa học Kỹ năng sống tại Tu viện Tường Vân-Bình Chánh

Mã số: TTU.RS.22.501.004
Người tham gia: TS.BS. Vũ Thị Kim Chi (CN), TS.BS. Nguyễn Ngọc Minh
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. So sánh thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ tri nhận.

Mã số: TTU.RS.22.602.003
Người tham gia: Quách Mạnh Điền (CN), ThS. Đặng Thanh Nhơn
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Applying probabilistic models for VN-Index

Mã số: TTU.RS.22.102.002
Người tham gia: TS. Trần Duy Hiến (CN), TS. Phạm Hoàng Uyên
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Marketplace for Federated Machine Learning

Mã số: TTU.RS.22.102.001
Người tham gia: TS. Cao Tiến Dũng (CN), PGS. Trương Hồng Lĩnh
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU

 1. Xây Dựng Quy Trình Nuôi Cấy Tế Bào Xơ Phôi Gà Sản Xuất Vắc Xin Cho Bệnh Viêm Khớp Trên Gia Cầm.

Mã số: TTU.RS.21.305.016
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), Lê Lưu Trần
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Ứng Dụng Thuật Toán Học Máy và Trí Tuệ Nhân Tạo Khám Phá Các Epitope Tiềm Năng Phục Vụ Cho Thiết Kế Vaccine Điều Trị Vi rút SARS-CoV-2

Mã số: TTU.RS.21.305.13
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN)
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Biểu hiện của GADD45B liên quan đến nguy cơ di căn vào xương và khả năng sống ở bệnh nhân ung thư vú.

Mã số: TTU.RS.21.305.006
Người tham gia: Nguyễn Thành Đạt (CN), TS. Nguyễn Đình Trường, TS. Nguyễn Minh Nam
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Lỗi chuyển di biểu đạt số lượng của người Việt khi học tiếng Anh

Mã số: TTU.RS.21.602.015
Người tham gia: ThS. Đặng Thanh Nhơn (CN), Đỗ Đình Thảo, Đặng Thành Huân
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nhận diện biển số xe máy

Mã số: TTU.RS.21.102.005
Người tham gia: Vương Thảo Nguyên (CN), Lê Quang Thái, Đào Văn Ngọc Hoàng, Nguyễn Đức Nam, Trần Triệu Tuân
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Đường tín hiệu leptin trong điều hoà biểu hiện gen tyrosine hydroxylase và sự sinh tổng hợp các catecholamine.

Mã số: 108.05-2017.01
Người tham gia: TS. Đoàn Văn Khánh (CN), TS. Nguyễn Thị Tuyết, TS. Tạ Văn Quang, Hồ Tiên Sinh, GS.TS. Ki Woo Kim, CN Dong Hwee Song
Chương trình tài trợ: NAFOSTED. 

 1. Vai trò tiềm năng của gen SART3 trong tiên lượng độc lập đối với sự sống còn ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan.

Mã số: TTU.RS.20.305.003
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), Nguyễn Thị Kim Nhường, Lê Tâm Vy.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phân tích dữ liệu lớn nhằm xác định dấu ấn biểu hiện gen liên quan đến khả năng chống chịu hạn mặn ở nhiều giống lúa khác nhau.

Mã số: TTU.RS.20.406.002
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), Nguyễn Tấn Thanh Giang, Đỗ Chung Đỉnh, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nghiên cứu sự biểu hiện của gen ALAD ứng dụng trong tiên lượng tỉ lệ sống sót ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan.

Mã số: TTU.RS.20.305.001
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), Huỳnh Hồng Hân, Lê Tâm Vy.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Identify the blood flow in Coronary arteries and the relationship with endothelial vascular tissue

Mã số: TTU.RS.19.305.032
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Vũ Trí Lộc, Huỳnh Đặng Thanh Phương, Nguyễn Thị Kim Dung, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phân lập và kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn của vi sinh vật biển.

Mã số: TTU.RS.19.299.031
Người tham gia: TS. Tạ Văn Quang (CN), TS. Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Linh Phương
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nghiên cứu những dấu ấn sinh học để phát hiện sớm và xây dựng mô hình dự đoán tiên lượng ung thư gan nguyên phát (HCC) bằng phương pháp phân tích dữ liệu lớn và học máy.

Mã số: TTU.RS.19.305.030
Người tham gia TS. Nguyễn Minh Nam (CN), TS. Nguyễn Đình Trường, TS. Tạ Văn Quang, Lê Tâm Vy
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Xây dựng mô hình chẩn đoán nhanh ứng dụng trong tiên lượng khả năng sống trên các bệnh nhân ung thư đại tràng.

Mã số: TTU.RS.19.305.029
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), TS. Nguyễn Minh Nam, Lê Lưu Thuỷ Tiên
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Ứng dụng quá trình học máy vào xây dựng mô hình tiên lượng khả năng sống sót đối với các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thông qua các dấu ấn sinh học.

Mã số: TTU.RS.19.305.028
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), TS. Nguyễn Minh Nam, Đặng Thị Kim Phương
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Xây dựng mô hình chẩn đoán dựa vào các dấu ấn phân tử tiên lượng khả năng di căn sang phổi đối với bệnh nhân ung thư vú.

Mã số: TTU.RS.19.305.027
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), TS. Nguyễn Minh Nam, TS. Tạ Văn Quang, Nguyễn Tấn Thanh Giang, Nguyễn Linh Phương
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phân tích tiên lượng khả năng sống thấp đối với các bệnh nhân ung thư Gan có gen DHRS1 biểu hiện thấp.

Mã số: TTU.RS.19.305.026
Người tham gia: TS. Nguyễn Đình Trường (CN), TS. Nguyễn Minh Nam, Lê Tâm Vy
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nghiên cứu tác động của chế độ ăn giàu mỡ trong thời kỳ cho bú lên chuyển hóa glucose của thế hệ con ở chuột.

Mã số: TTU.RS.19.305.025
Người tham gia: TS. Đoàn Văn Khánh (CN), ThS. Nguyễn Văn Linh
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nghiên cứu tác động có lợi của acid p-coumaric lên chuyển hóa glucose trên chuột.

Mã số: TTU.RS.19.305.024
Người tham gia: TS. Đoàn Văn Khánh (CN), ThS. Nguyễn Văn Linh
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Deep Learning for Network Traffic Classification.

Mã số: TTU.RS.19.102.023
Người tham gia: TS. Trương Hữu Trầm (CN)
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. The enlarged size of the femoral vein is accurate in the diagnosis of patients with stage 1 heart failure

Mã số: TTU.RS.19.302.022
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Accurate Technique of Assessing Fluid Volume in Patients with End- stage renal disease on Hemodialysis, with Cirrhosis or on Ventilators

Mã số: TTU.RS.19.302.021
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Mechanism of Sudden Cardiac Death in Patients with Anomalous Ostium of Right Coronary artery originated from the left sinus: Demonstration of Reversed Flow Caused by Constriction between the Aorta and the Pulmonary Artery

Mã số: TTU.RS.19.302.020
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Artificial Intelligence in the Diagnosis of Acute Coronary Syndrome

Mã số: TTU.RS.19.302.019
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Truyện Thiện Tấn Trí Tài, Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Using Machine Learning to detect the Location and Intensity of Collision between Antegrade and Retrograde Coronary Flow Triggering Coronary Artery Disease in Patients with Stable Angina

Mã số: TTU.RS.19.302.018
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Vũ Trí Lộc, Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. No Flow in Distal Coronary Segment and Reversed Flow in Proximal Segment are the Mechanisms of Chest Pain and Sudden Death in Patients with Aortic Stenosis and Patent Coronary Arteries

Mã số: TTU.RS.19.302.017
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Coronary injuries Triggering Acute Coronary Syndrome Was Caused by Violent Collision Between Antegrade and Retrograde Coronary Flow

Mã số: TTU.RS.19.302.016
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Using Artificial Intelligence to Match Culprit Lesions in Acute Coronary Syndrome with Turbulent Flow Caused by Collision of Antegrade and Retrograde Coronary Flow

Mã số: TTU.RS.19.302.015
Người tham gia: GS. Thạch Nguyễn (CN), Vũ Trí Lộc, Thien Q Bui, Gianluca Rigatelli, Chung Giang Bảo Duy, Ngô Minh Luân.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Dự đoán giá cổ phiếu Việt Nam bằng các phương pháp học máy.

Mã số: TTU.RS.19.102.014
Người tham gia: TS. Lê Nhật Tân (CN)
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Xác định những dấu ấn sinh học mới để phát hiện và tiên lượng bệnh ung thư vú bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu lớn và học máy

Mã số: TTU.RS.19.305.011
Người tham gia: TS. Nguyễn Minh Nam (CN), TS. Nguyễn Đình Trường, Nguyễn Tấn Thanh Giang
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Lỗi biểu đạt thời gian của người Việt khi sử dụng tiếng Anh.

Mã số: TTU.RS.19.602.010
Người tham gia: ThS. Đặng Thanh Nhơn (CN), PGS.TS. Nguyễn Công Đức
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Suggestions to Technical Vocabulary Pronunciation and Comprehension Faced by Biotechnology Students

Mã số: TTU.RS.19.602.009
Người tham gia: ThS. Đặng Thanh Nhơn (CN), Kent-David Juen.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Sáng tạo và Sức Khoẻ Tâm Thần: Khả Năng Tạo Ra Tính Hài Hước và Vận Dụng Tính Hài Hước Vào Phòng Chống Trầm Cảm và Rối Loạn Lo Âu.

Mã số: TTU.RS.19.302.008
Người tham gia: ThS. Vương Kiết Tâm (CN), Phạm Hồng Gia Nguyên
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Quản lí ra vào KTX TTU bằng nhận diện khuôn mặt

Mã số: TTU.RS.19.102.007
Người tham gia: TS. Cao Tiến Dũng (CN), Hồ Thiên Lạc, Phạm Thái Điền.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích điện tâm đồ nhằm cải thiện quá trình chẩn đoán bệnh mạch vành.

Mã số: TTU.RS.19.302.006
Người tham gia: Truyện Thiện Tấn Trí Tài
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phân tán quá trình học sâu có xem xét yếu tố bảo vệ dữ liệu.

Mã số: TTU.RS.19.102.005
Người tham gia: TS. Cao Tiến Dũng (CN), TS. Trần Vũ Khanh, TS. Trần Duy Hiến, TS. Trương Hữu Trầm.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Xác định thông tin nhân khẩu học của người dùng điện thoại sử dụng phương pháp học bán giám sát.

Mã số: TTU.RS.19.102.004
Người tham gia: TS. Trần Anh Tuấn (CN), TS. Cao Tiến Dũng, TS. Trương Hữu Trầm
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phương trình đạo hàm riêng trong không gian phức nhiều biến.

Mã số: TTU.RS.19.101.003
Người tham gia: TS. Trần Vũ Khanh (CN), TS. Trần Duy Hiến, GS. Andrew Raich, GS. Luca Baracco, TS. Jiakun Liu, TS. Lý Kim Hà, TS. Phùng Trọng Thức.
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Phát triển thị trường bán lẻ gạo sạch ITARICE tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

Mã số: 2016.03.001
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Trang (CN)
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Quản lý Đại học theo đặc thù hoạt động của TTU.

Mã số: 2014.02.001
Người tham gia: Đoàn Ngọc Nhật Minh (CN), Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Đức Tri, Dương Hữu Trí, TS. Cao Tiến Dũng
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU.

 1. Mô hình thiết bị chuyển hoá năng lượng sóng biển.

Mã số: PGA-2000003507
Người tham gia: Nguyễn Huỳnh Thi Thơ (CN)
Chương trình tài trợ: USAID.

 1. Chất sắt Nonheme trong não và khả năng tiếp thu.

Mã số: NICOP 2013-2015
Người tham gia: TS. Võ Thị Kiều Loan (CN)
Chương trình tài trợ: ONRG.

 1. Phân tích dữ liệu ảnh ảo.

Mã số: ILLinois 2013-2014
Người tham gia: TS. Võ Thị Kiều Loan (CN)
Chương trình tài trợ: Quỹ nghiên cứu khoa học TTU và UIUC.

 1. Ứng dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

Mã số: 103.04-2013.07
Người tham gia: TS. Trần Viết Nhân Hào (CN)
Chương trình tài trợ: NAFOSTED.

 1. Nghiên cứu quy mô cộng hưởng lưỡng cực PYGMY.

Mã số: 103.04-2013.08
Người tham gia: TS. Nguyễn Quang Hưng (CN)
Chương trình tài trợ: NAFOSTED.

 1. Theo dõi sự thay đổi trong khả năng tư duy khi lão hoá bằng phân tích mẫu đa điểm ảnh trung bình theo dõi thời gian của chuỗi ảnh T2.

Mã số: 106.99-2012.15
Người tham gia: TS. Võ Thị Kiều Loan (CN)
Chương trình tài trợ: NAFOSTED.

 1. MIMO chuyển tiếp không kết hợp trong mạng truyền thông không dây.

Mã số: 102.04-2012.33
Người tham gia: TS. Nguyễn Xuân Hà (CN)
Chương trình tài trợ: NAFOSTED.

 1. Bài toán D-BAR-NEUMAN.

Mã số: 101.01.2012.16
Người tham gia: TS. Trần Vũ Khanh (CN), TS. Trần Duy Hiến, ThS. Lư Tư Hùng
Chương trình tài trợ: NAFOSTED. 

X