Hoat động

 1. TS. Nguyễn Thanh Điền, TS. Tạ Văn Quang, TS. Trần Thanh Thy, Hợp dự án IBCT

Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sinh học Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc
Thời gian: 25-28/02/2024

 1. TS. Trần Duy Hiến, Why Micro-Funding? Why small businesses are important? Analysis based on first principles

Địa điểm: Thailand Econometric Society (TES2024), Thailand
Thời gian: 2024

 1. TS. Lê Quốc Huy, Cryptography: When Mathematics is (a) Key

Địa điểm: Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X, Việt Nam
Thời gian: 2023

 1. TS. Trần Thanh Thy, Khảo sác sự đa dạng di truyển của sâu kéo màng Hellula undalis Fabricius (Lep.: Crambidae) hại rau cải tại ĐBSCL bằng dấu phân tử ISSR

Địa điểm: Côn trùng trong phục hồi cân bằng hệ sinh thái, Việt Nam
Thời gian: 2023

 1. PGS.TS Mai Thị Hảo Yến, Ngữ Cảnh Và Việc Dạy Từ Tiếng Việt (Trong Một Số Trường Hợp Cụ Thể) – Dạy – học tiếng Việt trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế

Địa điểm: Việt Nam
Thời gian: 2023

 1. TS. Lê Quốc Huy, Optimizing GAN using Relativistic Discriminator with Margin Losses for Semi-supervised Learning

Địa điểm: The 12th International Symposium on Information and Communication Technology (SOICT 2023), Việt Nam
Thời gian: 2023

 1. Th.S Nguyễn Hồng Phước, TS. Nguyễn Thanh Long, Thúc đẩy hành vi tương tác của sinh viên học tiếng Anh không chuyên tại các trường Đại học tại TPHCM bằng động cơ tự chủ và lao động cảm xúc diễn sâu của giảng viên

Địa điểm: Hội thảo chuyên đề: Phát triển năng lực tự học và dạy học kiến tạo, Đại học Ngoại Thương
Thời gian: 2023

 1. TS. Tạ Văn Quang, CN. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Silver Nanoparticles Green Synthesized Using Aqueous Extract of Cnidium monnieri Fruit and Its Antibacterial Activity

Địa điểm: Rencontres du Vietnam The First International Symposium of Nano Life Science: Nano Biotechnology. Biosensor. Computation, Quy Nhơn
Thời gian: 2023

 1. BS. Vũ Trí Lộc, BS, Mai Quang Minh, GS.BS. Thạch Nguyễn, Prolonged Arterial Phase is Caused of the Chest Pain in Takotsubo Cardiomyopathy A Dynamics Angiography and Artificial Intelligence Analysis

Địa điểm: American Heart Association, Hoa Kỳ.
Thời gian: 2023

 1. BS. Vũ Trí Lộc, GS.BS. Thạch Nguyễn, The comparative evaluation of open surgical repair versus thoracic endovascular aortic repair (tevar) tin the management of aortic intramural hematimas: a single-center retrospective cohort study

Địa điểm: ACC Asia 2023-American College of Cardiology and the Philippine Heart Association, Philippine
Thời gian: 2023

 1. BS. Vũ Trí Lộc, GS.BS. Thạch Nguyễn, The minimally invasive resection of heart valve papillary fibroelastoma: a case series.

Địa điểm: American College of Cardiology and the Philippine Heart Association, Philippine
Thời gian: 2023

 1. BS. Vũ Trí Lộc, GS.BS. Thạch Nguyễn, Six months follow up the Detrimental effect of redistribution of flow by the dynamic angiography and artificial intelligence

Địa điểm: Conference of Transcatheter cardiovascular therapeutics Asia Pacific, Hàn Quốc
Thời gian: 2023

 1. BS. Vũ Trí Lộc, GS.BS. Thạch Nguyễn, Identification of the low wall shear stress area in the Middle and distal coronary artery: a dynamic angiography and deep learning analysis

Địa điểm: European Society of Cardiology Congress, Hà Lan
Thời gian: 2023

 1. Ông Hsu Che Wei, bà Lê Xuân Minh Phúc, Prolonged Arterial Phase is the Culprit Pathology in Patients With Chest Pain, Elevated Troponin Level, Abnormal Thallium Scan and Patent Coronary Arteries: An Angiographic, Machine Learning Analysis for a Personalized Preventive Medicine Approach

Địa điểm: American Heart Association, Hoa Kỳ.
Thời gian: 2022.

 1. BS. Vũ Trí Lộc, GS.BS. Thạch Nguyễn, What are the ideal systolic and diastolic blood pressure which do not injure the intima of iliac and coronary arteries?

Địa điểm: European Society of Cardiology, Tây Ban Nha
Thời gian: 2022.

 1. BS. Vũ trí Lộc, Which Thrombi at the Apex of the Left Ventricle Were More Prone for Embolization and Stroke?

Địa điểm: American Heart Association, Hoa Kỳ.
Thời gian: 2022.

 1. BS. Vũ trí Lộc, PGS.TS.BS. Cao Văn Thịnh. Prolonged Coronary Arterial Phase and Recurrent Ischemia Are Hallmarks of Repeat Heart Failure and Sudden Cardiac Death in Patient With Dilated Cardiomyopathy and Patent Coronary Arteries an Angiographic and Machine Learning Analysis

Địa điểm: American Heart Association, Hoa Kỳ.
Thời gian: 2021.

 1. Bà Huỳnh Hồng Hân, Discovering The Potential Gene Expression Pathways on Alzheimer’s Disease through Big Data Analysis.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Ông Ngô Quang Trọng, Biosynthesis of silver and gold nanoparticles from Callisia fragrans extract and application in biotechnology.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Ông Nguyễn Tấn Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Mai Phương, Identification of Potential Biomarkers To Predict Breast Cancer Lung-Metastasis Through Big Data Analysis.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Big Data Analysis to Decipher Genetic Markers to Build the Potential Prognostic Models for Heart Disease.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Ông Đỗ Chung Đỉnh, Through Big Data Analysis To Reveal The Potential Activity of Selenite and YK-4-279 For Thyroid Cancer Treatment.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Ông Nguyễn Thành Đạt, Up-regulation of GADD45B is associated with high risk of bone metastasis and poor survival outcome in breast cancer patients.

Địa điểm: Hội nghị Student Bio-science Conference, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Thời gian: 22 – 23/05/2021.

 1. Bà Lê Tâm Vy, Down-regulation of DHRS1 Predicts Poor Survival Outcome of Patients Associated with Hepatocellular Carcinomar.

Địa điểm: Hội thảo Nhà khoa học Công nghệ Sinh học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thời gian: 16/04/2021.

 1. Bà Đặng Thị Kim Phương, Exploring Eight-Gene Signature Through Machine Learning Process Predicting the Overall Survival Outcome in Prostate Cancer.

Địa điểm: Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XXII năm 2020 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Thời gian: 30/09/2020.

 1. Bà Lê Tâm Vy, Down-regulation of DHRS1 Predicts Poor Survival Outcome of Patients Associated with Hepatocellular Carcinomar.

Địa điểm: Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XXII năm 2020 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Thời gian: 30/09/2020.

 1. Bà Huỳnh Hồng Hân, Nghiên cứu sự biểu hiện của gen ALAD ứng dụng trong tiên lượng tỉ lệ sống sót ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan.

Địa điểm: Hội thảo sinh học Việt Nam lần thứ 3. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) TP.Quy Nhơn, Bình Định.
Thời gian: 11-13/12/2020.

 1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhường, Vai trò tiềm năng của gen SART3 trong tiên lượng độc lập đối với sự sống còn ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan.

Địa điểm: Hội thảo sinh học Việt Nam lần thứ 3. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) TP.Quy Nhơn, Bình Định.
Thời gian: 11-13/12/2020.

 1. Ông Nguyễn Tấn Thanh Giang, Phân tích dữ liệu lớn nhằm xác định dấu ấn biểu hiện gen liên quan đến khả năng chống chịu hạn mặn ở nhiều giống lúa khác nhau.

Địa điểm: Hội thảo sinh học Việt Nam lần thứ 3. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) TP.Quy Nhơn, Bình Định.
Thời gian: 11-13/12/2020.

 1. Ông Dương Danh Nguyễn Hiển, Application of machine learning to observe the angiogram for matching time and length of stagnant flow RCA and location of the lesion.

Địa điểm: Hội nghị khoa học Tim mạch Lão khoa Quốc tế. Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian: 30/10/2020.

 1. Bà Huỳnh Đặng Phương Thanh, Using sulforaphane, a broccoli compound, to prevent posterior capsular opacification (PCO) after cataract surgery.

Địa điểm: Hội nghị khoa học Tim mạch Lão khoa Quốc tế. Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian: 30/10/2020.

 1. Ông Truyện Thiện Tấn Trí Tài, Successful Treatment of Acute Decompensated Heart Failure and Severe Symptomatic Hyponatremia on the setting of Unilateral Absence of Pulmonary Artery by combining Tolvaptan into standard regimen.

Địa điểm: Hội nghị khoa học Tim mạch Lão khoa Quốc tế. Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian: 30/10/2020.

 1. Ông Nguyễn Sĩ Tuấn, A case of bacteremia caused by Campylobacter fetus in Thong Nhat Hospital, Dong Nai Province.

Địa điểm: Hội nghị khoa học Tim mạch Lão khoa Quốc tế. Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian: 30/10/2020.

 1. Ông Trương Triển Khang, Symmetric interval pedicle screw instrumentation for treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis.

Địa điểm: Hội nghị khoa học Tim mạch Lão khoa Quốc tế. Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian: 30/10/2020.

 1. Bác sĩ Vũ Trí Lộc, In Patients with Coronary Artery Disease, the STOP LINE is the Frequent Location of Plaques Caused by Violent Collision Between Antegrade and Retrograde Coronary Flow at the Great Wall International Conference on Cardiology.

Địa điểm: The Great Wall International Conference on Cardiology. Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thời gian: 22/10/2020.

 1. GS. Thạch Nguyễn, Perspectives and Potential of flow analysis in interventional cardiology.

Địa điểm: Hội nghị khoa học thường niên. Hiệp hội tim mạch Việt Nam.
Thời gian: 17/10/2020.

 1. TS. Ngô Thanh Trà, Unmasking Syndrome X.

Địa điểm: Hội nghị Trans Catheter Therapeutics (TCT), The main interventional cardiology meeting, Hoa Kỳ.
Thời gian: 14/10/2020.

 1. TS. Cao Tiến Dũng, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị Quốc tế IEEE lần thứ 12 về Máy tính và Ứng dụng Định hướng Dịch vụ. TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian: 2019. 

 1. TS. Nguyễn Đình Trường, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị Chuyên đề lần 2 về Sử dụng Sinh học của Công nghệ Nano và Hội thảo đầu tiên về Công nghệ Nano. Trường Đại học Osaka, Nhật Bản.
Thời gian: 17-23/9/2018

 1. Bà Nguyễn Thu Trang và ông Dương Hoài An, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị bàn tròn lần thứ hai của ARISE Plus Về việc tạo thuận lợi cho thương mại. Bangkok, Thái Lan.
Thời gian: 28 tháng 11, 2018.

 1. Ông Jonathan Lankford, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị và Triển lãm hàng năm của NAFSA. Philadelphia, PA, Hoa Kỳ.
Thời gian: 27/5 – 1/6, 2018.

 1. Bà Trương Thị Hải Âu, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị thường niên lần thứ XV của Liên hiệp Thư viện Việt Nam, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. TP. Đà Lạt.
Thời gian: 14-16/06, 2017.

 1. TS. Trần Duy Hiến, khách mời tham gia Hội thảo.

Địa điểm: Hội thảo Quốc tế hàng năm của Hiệp hội Kinh tế Lượng Thái Lan.
Thời gian: 10-14/01, 2017.

 1. Bà Lê Nguyễn Hiếu Hạnh, Một bệnh nhân bị hẹp động mạch chủ và động mạch vành đã chết sau khi đặt ống thông tim trái và phải.

Địa điểm: Hội nghị của Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ tại Hiệp Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương. Singapore.
Thời gian: 13 – 15 tháng 7, 2017. 

 1. Ông Nguyễn Sĩ Tuấn, Một bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi sau khi can thiệp mạch vành qua da.

Địa điểm: Hội nghị của Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ tại Hiệp Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương. Singapore.
Thời gian: 13-15 tháng 7, 2017.

 1. GS. BS. Thạch Nguyễn, Phát hiện và quản lý sớm nhất các rối loạn chức năng thất gây thiếu máu cục bộ trong và sau khi can thiệp tim mạch.

Địa điểm: Hội nghị của Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ tại Hiệp Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương. Singapore.
Thời gian: 13-15/07, 2017.

 1. GS. BS. Thạch Nguyễn, Điều trị Kháng Tiểu cầu kép (DAPT): Trong 6 tháng: Chất đối kháng.

Địa điểm: Hội thảo ở Hiệp hội Tim mạch Châu Á Thái Bình Dương. Singapore.
Thời gian: 13-15 tháng 7, 2017.

 1. Ông Dương Hoài An, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị chuyên đề về Lãnh đạo của Học giả Đại học lần thứ 8, LIÊN HIỆP QUỐC – Bangkok, Thái Lan.
Thời gian: 1 – 7 tháng 8, 2017.

 1. GS. BS. Thạch Nguyễn, khách mời tham gia Hội thảo.

Địa điểm: Hội thảo Tim mạch Quốc tế Vạn lý Trường Thành lần thứ 28, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC). Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thời gian: 12-15 tháng 10, 2017.

 1. GS. BS. Thạch Nguyễn, Sử dụng hệ thống điều hành Kentucky Làm Tan huyết cho Thuyên tắc Phổi.

Địa điểm: SCAI @ GW-ICC: Awarding Ceremony. Trung Quốc.
Thời gian: 14 tháng 10, 2017. 

 1. GS. BS. Thạch Nguyễn, Các Thử nghiệm Tốt nhất và Mới nhất để Phát hiện Suy tim Sớm nhất, ngay cả Trước khi có Bất kỳ Triệu chứng nào.

Địa điểm: Diễn đàn Tim mạch Đông Bắc lần thứ 21.
Thời gian: 8-11 tháng 6, 2017.

 1. TS. Đoàn Văn Huyền, khách mời tham gia Hội thi.

Địa điểm: Cuộc thi về Sinh lý học của Liên Trường Y lần thứ 15. Malaysia.
Thời gian: 16-17 tháng 8, 2017. 

 1. LS. TS. Michael Loc Pham, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị thường niên của Hội đồng Tư vấn Thương mại các nước Đông Nam Á 2016. Lào.
Thời gian: 03-05 tháng 02, 2016.

 1. TS. Cao Tiến Dũng, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị châu Á về thông tin thông minh và hệ cơ sở dữ liệu. TP. Đà Nẵng.
Thời gian:14-16 tháng 03, 2016.

 1. GS. Thạch Nguyễn, khách mời tham gia Hội thảo.

Địa điểm: Hội thảo Nghiên cứu về Tăng áp phổi tại Viện Tim mạch Quốc gia. Bệnh viện Bạch Mai.
Thời gian: 27-29 tháng 7, 2016.

 1. TS. Hoàng Hữu Phương và GS. Sunglim Ko, Nghiên cứu phát triển kỹ thuật in ấn điện tử bằng cách cải tiến quy trình gạt mực.

Địa điểm: TTU.
Thời gian: 18-29 tháng 7/2016.

 1. TS. Phạm Hùng Vân, khách mời tham gia Hội thảo.

Địa điểm: Hội thảo quốc tế về hệ thống IoT, Dịch vụ và phân tích cho các nước đang phát triển. Hà Nội.
Thời gian: 03-06 tháng 08, 2016.

 1. Bà Trương Thị Hải Âu, Khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị thường niên lần thứ XIV của Liên hiệp Thư viện Việt Nam. Kiên Giang.
Thời gian: 15-16 tháng 07, 2016.

 1. TS. Nguyễn Thị Tuyết, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị của Hiệp hội y học và nghiên cứu về ADN Ty Thể. Hàn Quốc.
Thời gian: 8-15 tháng 12, 2016. 

 1. TS. BS. Nguyễn Thị Từ Vân, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị Ứng dụng Y học Thực chứng lần thứ ba. Fukushima, Nhật Bản.
Thời gian: 15-22 tháng 11, 2015. 

 1. TS. Cao Tiến Dũng, Tham gia khóa học về Big Data.

Địa điểm: Viện Khoa học Trung Quốc.
Thời gian: 03-20 tháng 06, 2014.

 1. ThS. Đặng Thanh Nhơn, Nâng cao khả năng nghe hiểu thông qua các công cụ soạn thảo tích hợp.

Địa điểm: Hội thảo giảng dạy Tiếng Anh lần thứ 34, Thái Lan.
Thời gian: 17-19 tháng 01, 2014.

 1. TS. Nguyễn Quang Hưng, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị quốc tế về Vật lý lý thuyết và tính toán lần thứ 2. Hà Nội.
Thời gian: 28- 31 tháng 7, 2014.

 1. TS. Trần Viết Nhân Hào, làm việc với Tiến sĩ Đào Tiến Khoa về đề tài nghiên cứu Nafosted tài trợ: Ứng dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

Địa điểm: Viện khoa học và kỹ thuật Hạt nhân Việt Nam.
Thời gian: 9-15 tháng 8, 2014.

 1. TS. Trần Viết Nhân Hào, làm việc với Tiến sĩ Nguyễn Đình Đăng (Viện Nghiên cứu Riken) về đề tài: Microscopic foundation of the phonon damping model.

Địa điểm: Viện nghiên cứu Vật lý và Hóa học. Nhật Bản.
Thời gian: 15-30 tháng 3, 2014.

 1. TS. Trần Viết Nhân Hào, làm việc với Tiến sĩ Ludovic Bonneau và Giáo sư Phillipe Quentin về đề tài: Sử dụng xấp xỉ vi mô HTDA phi đối xứng thời gian và chẵn lẻ để nghiên cứu rào phân hạch thứ hai của hạt nhân nặng.

Địa điểm: Phòng thí nghiệm CENBG, Pháp.
Thời gian: 23/6-23/7, 2014.

 1. TS. Võ Thị Kiều Loan, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị PRNI 2014 và Hội nghị OHBM 2014. Đức.
Thời gian: 4-12 tháng 6, 2014.

 1. TS. Võ Thị Kiều Loan, Thể dục và não bộ.

Địa điểm: trường University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC).
Thời gian: 1/7-6/8, 2014.

 1. Bà Trương Thị Hải Âu, khách mời tham gia Hội nghị.

Địa điểm: Hội nghị thường niên lần thứ XII của Liên hiệp thư viện về các nguồn tin điện tử. Nha Trang.
Thời gian: 28-29 tháng 3, 2014.

 1. TS. Nguyễn Xuân Hà, “BER Performance Improvement for Low Error Rate and High Capacity Correlated Multi-Hop MIMO Channels” và “Capacity and Mutual Information Maximization for Spatially Correlated Multi-Hop MIMO Networks”.

Địa điểm: Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) và Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp tổ chức, Hà Nội.
Thời gian: 12-15 tháng 3, 2014. 

 1. TS. Trần Viết Nhân Hào, làm việc với GS. Nguyễn Văn Giai (IPNO) về chủ đề phản ứng hạt nhân.

Địa điểm: Viện nghiên cứu hạt nhân Orsay (IPNO). Pháp.
Thời gian: 01/6-01/7, 2013.

 1. TS. Nguyễn Quang Hưng, làm việc với TS. Nguyễn Đình Đăng (Viện Nghiên cứu Riken) về cấu trúc hạt nhân.

Địa điểm: Viện nghiên cứu Vật lý và Hóa học, Nhật Bản.
Thời gian: 15/8-15/9, 2013.

X