Nhiều cơ hội được nhận học bổng toàn phần cho năm 2014

892

Tiêu chí để xét cấp học bổng là dành cho những sinh viên tài năng mà nghèo khó, có ý chí vươn lên để thành công.

 

Hiện tại sinh viên Đại học Tân Tạo được hưởng một trong ba loại học bổng sau: 

  1. Học bổng TTU-IMI dành cho sinh viên khoa Y được tài trợ bởi Quỹ ITA và International Medicine Institute. Tổng giá trị: 50,000 USD/năm
  2. Học bổng TTU-USGI dành cho sinh viên các khoa Công nghệ sinh học được tài trợ bởi Quỹ ITA và US Global Institute. Tổng giá trị: 27,500 USD/năm
  3. Học bổng TTU-ITA dành cho sinh viên các khoa khác được tài trợ bởi Quỹ ITA. Tổng giá trị: 27,500 USD/năm

 

Ngoài ra, TTU còn có các học bổng khác như sau: 

  1. Học bổng ITASS  nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh. 
  2. Học bổng TTU – ASEAN BAC nhằm giúp cho những em sinh viên ASEAN xuất sắc và cần sự hỗ trợ về mặt tài chính được học trong một môi trường giáo dục tốt nhất và đậm chất “ASEAN”. Học bổng ASEAN BAC cũng giúp tăng cường sự hợp tác giữa các nước ASEAN, đây là điều kiện cơ bản để thực hiện hợp tác toàn diện của Cộng đồng ASEAN.

 

Sinh viên trúng tuyển vào Đại học Tân Tạo và thuộc diện được cấp học bổng sẽ được cấp học bổng cho năm học chuyên ngành thứ nhất. Từ năm thứ hai trở đi, việc cấp học bổng sẽ được cấp theo từng học kỳ căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

Tel: (072) 376 9216 

Email: info@ttu.edu.vn ; tuyensinh@ttu.edu.vn