Những lợi thế đặc biệt gì khi sinh viên theo học Tân Tạo?

168

Những lợi thế đặc biệt của sinh viên Đại học Tân Tạo:

– Được học tập trong môi trường 100% bằng Tiếng Anh ( ngành Y được học song ngữ).

– Được học tập và làm việc với các Tiến Sĩ, Thạc sĩ trong nước và ngoài nước.

– Được các nhà tuyển dụng nhắm đến sau khi tốt nghiệp.

– Được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế với mức học phí trong nước – Đại học Tân Tạo áp dụng chương trình đào tạo của Đại học Rice, Hoa Kỳ.

– Được học theo phương pháp giáo dục khai phóng tiên tiến “LIBERAL ARTS”, giúp sinh viên có khả năng thay đổi linh hoạt cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc hay thay đổi, đồng thời có khả năng sáng tạo vượt trội.

Trường Đại học Tân Tạo – Đại học Hoa Kỳ trên Đất Việt.

Email: info@ttu.edu.vn

Website: http://tuyensinh.ttu.edu.vn/

Điện thoại: 0981.152.153 – (0272) 377 5995

Địa chỉ: Đại lộ Trường Đại học Tân Tạo, Tân Đức E. City, Đức Hòa, Long An