Sinh viên TTU và chính sách học bổng tuyển sinh!

48

Để mở rộng cơ hội chinh phục mơ ước du học Đại học trong nước cho thí sinh tài năng, Ban lãnh đạo Đại học Tân Tạo đưa ra chính sách học bổng tuyển sinh, tiêu chí khuyến khích, khá thu hút như:

– Sinh viên có năng lực, học tập tốt.

– Sinh viên hiếu học, có ý chí vượt khó.

Sinh viên sẽ được xét học bổng tuyển sinh TTU trong năm học đầu với giá trị học bổng lên đến 100% nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

– SV đạt giải HSG cấp Quốc tế, cấp Quốc gia hoặc cấp Tỉnh
– Xếp học lực GIỎI ba năm học 10, 11,12
– SV có thành tích, khen thưởng trong NCKH, thể dục thể thao, hoạt động văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên
– Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)
– Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 21 điểm – 22,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)
– Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)
– Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)
– Xếp học lực KHÁ, GIỎI ba năm học 10, 11, 12

Với chính sách học bổng tuyển sinh hấp dẫn này, các bạn sinh viên TTU hãy cùng nhau phấn đấu để được TTU trao tặng nhiều mức học bổng giá trị nhé!