Tập Huấn Đánh Giá Cấp Chương Trình Đào Tạo Theo Bộ Tiêu Chuẩn Bộ

167

TTU Tổ Chức Tập Huấn Đánh Giá Cấp Chương Trình Đào Tạo Theo Bộ Tiêu Chuẩn Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Ngày 24-25/01/2022, Trường Đại học Tân Tạo (TTU) phối hợp với Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (KT&ĐGCLĐT) ĐHQG TP.HCM tổ chức khóa tập huấn đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Bộ Giáo Dục & Đào Tạo (TT04). Khóa tập huấn đã cung cấp các thông tin hữu ích cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Tân Tạo về các yêu cầu và tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục (CSGD) đại học theo bộ tiêu chuẩn Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT.

Toàn cảnh Khóa tập huấn

Tham dự và phát biểu khai mạc, Thạc sĩ Nguyễn Mai Lâm, Phó giám đốc điều hành Đại học Tân Tạo đã thay mặt Nhà trường trân trọng cảm ơn chuyên gia đã hỗ trợ Nhà trường tập huấn công tác ĐBCLGD cho cán bộ chủ chốt, giảng viên, chuyên viên góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá chất lượng cấp CSGD của Nhà trường trong thời gian tới. Đây là hoạt động trọng tâm, tạo bước ngoặc phát triển góp phần duy trì được thế mạnh, thương hiệu, năng lực cạnh tranh của Trường Đại học Tân Tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Lâm , Phó giám đốc điều hành Đại học Tân Tạo phát biểu tại Khóa Tập Huấn

Tham gia báo cáo tại khóa tập huấn, TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM đã trình bày tổng quan về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo với định hướng chuẩn đầu ra khóa tập huấn lần này đạt những tiêu chí sau:
Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) cấp chương trình đào tạo: Nguyên lý ĐBCL, Mô hình ĐBCL, Tiêu chuẩn ĐBCL. Hiểu được các yêu cầu của báo cáo TĐG cấp CTĐT theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (TT04). Xây dựng được kế hoạch ĐBCL cấp chương trình, kế hoạch TĐG và kế hoạch chuẩn bị và triển khai hoạt động phục vụ ĐGN cấp chương trình theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (TT04). Vận dụng được công cụ Master Plan để thực hiện tự đánh giá. Viết được báo cáo TĐG theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (TT04) 

TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM trình bày tại buổi tập huấn