Thi IELTS nội bộ (đợt 1) ngày 13-14/9/2021

40

Trường Đại học Tân Tạo rất hân hoan và phấn khởi thông báo kỳ thi IELTS nội bộ (đợt 1) ngày 13-14/09/2021 như sau thi IELTS nội bộ (đợt 1) ngày 13-14/9/2021 gồm 2 phần:

Phần 1:

– Thi Viết (gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết); thời gian thi khoảng 2.5 tiếng, vào ngày 13/9/2021, thi trực tuyến.

– Thời gian thi bắt đầu lúc 9:00, a.m. (13/9), nhưng tân sinh viên nên có mặt online 8:45 a.m. để được hướng dẫn trước khi thi.

– Trường hợp các em không có máy tính hoặc laptop (trong thời gian dịch và chưa mua được) thì có thể thực hiện phần Kỹ năng Viết bằng cách viết ra giấy và chụp lại, dùng Email TTU của mình gửi qua địa chỉ Email:

[THÔNG TIN PHÒNG GOOGLE MEET]

– Link họp vào lúc 8:55 a.m. ngày 13/9 tại:

TTU English Placement Test (Sep 13, 2021).

– Các em thi sẽ click vào Link bên dưới:

Monday, September 13 · 8:45am – 1:15pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/vex-ncdd-adw
Or dial: ‪(US) +1 708-762-8589 PIN: ‪805 221 595#

Phần 2:

– Thi Nói: ngày 14-25/9/2021. Bắt đầu lúc 9:00 ngày 14/9/2021. (thí sinh sẽ được kiểm tra theo thứ tự danh sách, mỗi thí sinh có 10 phút ).

– 4 Nhóm thi sẽ đăng nhập theo link như sau:

Nhóm 1: TTU Placement Test for Speaking (Sep 14, 2021)

Tuesday, September 14 · 9:00am – 12:30pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/gmk-wwsd-pcf
Or dial: ‪(US) +1 260-233-2061 PIN: ‪201 923 846#

+ Nhóm 2: TTU Placement Test for Speaking (Sep 14, 2021)

Tuesday, September 14 · 1:30 – 5:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/gmk-wwsd-pcf
Or dial: ‪(US) +1 260-233-2061 PIN: ‪201 923 846#

Nhóm 3: TTU Placement Test for Speaking (Sep 14, 2021)

Wednesday, September 15 · 9:00am – 12:30pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/gmk-wwsd-pcf
Or dial: ‪(US) +1 260-233-2061 PIN: ‪201 923 846#

Nhóm 4: TTU Placement Test for Speaking (Sep 14, 2021)

Wednesday, September 15 · 1:30 – 5:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/gmk-wwsd-pcf
Or dial: ‪(US) +1 260-233-2061 PIN: ‪201 923 846#