Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2023-2024 (thông báo lần 2)

432

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo đến sinh viên các khóa 2020, 2021, 2022 về thông tin tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên như sau:

 1. Mục đích của Hội nghị
 • Thực hiện kế hoạch năm học và kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên của Phòng QLKH-HTQT trong năm 2023-2024.
 • Gắn liền nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và NCKH của các Khoa thuộc Trường Đại học Tân Tạo; Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học và nghiên cứu, tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu vào giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học, gặp gỡ với các chuyên gia và các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực.
 • Chọn lựa các đề tài nghiên cứu có giá trị để tham gia Giải thưởng NCKH Eureka dành cho sinh viên.
 1. Hình thức tham gia:
 • Sinh viên đăng ký báo cáo (oral và poster) theo nhóm (2-5 SV/nhóm).
 • Đề tài thuộc các lĩnh vực khoa học sức khỏe (Y, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Công nghệ sinh học), khoa học xã hội (kinh tế, ngôn ngữ), khoa học máy tính. Phòng QLKH-HTQT khuyến khích sinh viên lựa chọn đề tài liên quan đến ngành đào tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Các đề tài đạt kết quả tốt và phù hợp với tiêu chí sẽ được lựa chọn tham gia giải thưởng NCKH Eureka.
 • Nhóm sinh viên hoàn thành bài NCKH hoàn chỉnh và được phản biện Hội đồng chuyên môn để đăng trên tạp chí TTU Review.
 1. Thời gian tổ chức (dự kiến): 13/08/2024
NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thông tin và đăng ký tham gia (link) 12/06/2024
Thời gian nhận bài báo cáo tóm tắt (Abstract) 20/07/2024
Tổ chức hội nghị (dự kiến) 13/08/2024
Thời gian nhận bài NCKH hoàn chỉnh (Hướng dẫn viết bài TTU Review) 13/09/2024
 1. Giải thưởng:

Hội đồng sẽ trao giải thưởng cho các sinh viên tham gia báo cáo (bài báo cáo bằng tiếng Anh là điểm cộng) tại hội nghị NCKH SV

 • 02 giải báo cáo oral xuất sắc nhất: mỗi giải thưởng 1,000,000 VNĐ
 • 02 giải báo cáo poster xuất sắc nhất: mỗi giải thưởng 500,000 VNĐ
 1. Cách thức đăng ký:

Phòng QLKH-HTQT trân trọng thông báo, khuyến khích giảng viên và sinh viên tích cực tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2023-2024.

Thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Bích Ngọc Hương. Email: huong.nguyen@ttu.edu.vn

Tải file PDF thông báo