Trải nghiệm một ngày làm sinh viên tại Đại học Tân Tạo

178

Tham gia ngày Hội thông tin tại Đại học Tân Tạo các em học sinh được trải nghiệm một ngày làm sinh viên bổ ích và vô cùng thú vị thông qua các lớp học thử do các khoa tổ chức

Lớp học về “Công nghệ sinh học thế kỷ 21” của GS. Nguyễn Văn Thuận
Lớp học về “Sinh Y Học” của TS. Nguyễn Đức Thái- Khoa Y

 

Lớp học về “Các thuật toán sắp xếp trên mạng” của TS. Nguyễn Đình Quyền – Khoa Kỹ thuật

Lớp học về “Viet Genius” của Ms. Vivian và Mr. Đặng Thành Nhơn – Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ
Mai Chi